×

سلام مجرمی که سرقت مسلحانه داشته به15 سال حبس محکوم شده در صورتیکه از

سلام مجرمی که سرقت مسلحانه داشته به15 سال حبس محکوم شده در صورتیکه از دوشاکی خصوصی رضایت بگیرد ممکن است مجازات او چقدر شود

سلام--مجرمی-که-سرقت-مسلحانه-داشته-به15-سال-حبس-محکوم-شده-در-صورتیکه-از-دوشاکی-خصوصی-رضایت-بگیرد-ممکن-است-مجازات-او-چقدر-شود
او (مجرم) می تواند با استناد به رضایت شکات ، درخواست تجدیدنظر در میزان محکومیت خود را بنماید و در این صورت دادگاه مجازات را تخفیف خواهد داد ولی مقدار تخفیف بستگی به نظر خود دادگاه دارد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.