×

با سلام. از طرف بناد ارتش ساختمانی 12 واحده در کرج به ما پیشنهاد دادن

با سلام. از طرف بناد ارتش ساختمانی 12 واحده در کرج به ما پیشنهاد دادن که ما نیز خریدیم ، در زمان خرید تعداد 10 پارکینگ موجود بود و تعداد 8 انباری نیز موجود بود ، که ما یک انباری گرفتیم و پارکینگ نداشتیم. (در واقع 10 واحد پارکینگ داشتن و 2 واحد نداشتند و 8 واحد انباری داشتند و 4 واحد نداشتند ، که انباری و پارکینگ در زیر ساختمان بوده است) بعد از حدود 12 سال بنیاد ارتش ابراز داشت که باید همه واحد ها پارکینگ و انباری داشته باشند تا سند داده شود و از طرف بنیاد ارتش 2 واحد پارکینگ در حیاط و 4 انباری در حیاط ایجاد شد. حال هم ما که پارکینگ نداشتیم و هم دیگران که انباری نداشتند پول مابه التفاوت را به حساب بنیاد تعاون ریخته اند ، در واقع 4 واحدی که انباری دارند تحویل گرفته اند و دربش را نیز قفل کرده اند . اما پارکینگ بنده که در سند بنیاد تعاون برای ما ثبت شده است و تا زمان تحویل سند خیلی زمان بر است اما پول ریخته شده است و در بنیاد پارکینگ به نام ما می باشد. اما چون پارکینگ در حیاط است تمامی افراد از مهمان گرفته تا... در پارکینگ بیرونی ما پارک می کنند .(یعنی دو تا ساختمان بیست واحدی است که در بین این دو حیاط تقریبا بزرگی است و دو تا پارگینگ در آوردن که یکیش برای ما هست) حال سوال اینجاست آیا می توانم با زنجیر یا طناب یا هر چیزی اون قسمت را ببندم و چون داخل حیاط است آیا مانعی ندارد؟ آیا می توانم بر روی دیوار بنویسم که لطفا پارک نکنید و آیا باز چون در حیاط است آیا دیگر افراد مانعی نمی شود؟ خواستم در کل از لحاظ قانونی که این پارکینگ برای ما هست چیکار کنم که دیگران پارک نکنند چون یکی دو نفر هم نیستند که متذکر شوم و همیشه از این 40 واحد یا خودشان یا تمامی مهمان های همسایه ها در اونجا پارک می نمایند. ممنون میشم راهنمایی قانونی بفرماید ، تشکر.

با-سلام.
از-طرف-بناد-ارتش-ساختمانی-12-واحده-در-کرج-به-ما-پیشنهاد-دادن-که-ما-نیز-خریدیم-،-در-زمان-خرید-تعداد-10-پارکینگ-موجود-بود-و-تعداد-8-انباری-نیز-موجود-بود-،-که-ما-یک-انباری-گرفتیم-و-پارکینگ-نداشتیم.-(در-واقع-10-واحد-پارکینگ-داشتن-و-2-واحد-نداشتند-و-8-واحد-انباری-داشتند-و-4-واحد-نداشتند-،-که-انباری-و-پارکینگ-در-زیر-ساختمان-بوده-است)
بعد-از-حدود-12-سال-بنیاد-ارتش-ابراز-داشت-که-باید-همه-واحد-ها-پارکینگ-و-انباری-داشته-باشند-تا-سند-داده-شود-و-از-طرف-بنیاد-ارتش-2-واحد-پارکینگ-در-حیاط-و-4-انباری-در-حیاط-ایجاد-شد.

حال-هم-ما-که-پارکینگ-نداشتیم-و-هم-دیگران-که-انباری-نداشتند-پول-مابه-التفاوت-را-به-حساب-بنیاد-تعاون-ریخته-اند-،-در-واقع-4-واحدی-که-انباری-دارند-تحویل-گرفته-اند-و-دربش-را-نیز-قفل-کرده-اند-.
اما-پارکینگ-بنده-که-در-سند-بنیاد-تعاون-برای-ما-ثبت-شده-است-و-تا-زمان-تحویل-سند-خیلی-زمان-بر-است-اما-پول-ریخته-شده-است-و-در-بنیاد-پارکینگ-به-نام-ما-می-باشد.
اما-چون-پارکینگ-در-حیاط-است-تمامی-افراد-از-مهمان-گرفته-تا...-در-پارکینگ-بیرونی-ما-پارک-می-کنند-.(یعنی-دو-تا-ساختمان-بیست-واحدی-است-که-در-بین-این-دو-حیاط-تقریبا-بزرگی-است-و-دو-تا-پارگینگ-در-آوردن-که-یکیش-برای-ما-هست)

حال-سوال-اینجاست-آیا-می-توانم-با-زنجیر-یا-طناب-یا-هر-چیزی-اون-قسمت-را-ببندم-و-چون-داخل-حیاط-است-آیا-مانعی-ندارد؟
آیا-می-توانم-بر-روی-دیوار-بنویسم-که-لطفا-پارک-نکنید-و-آیا-باز-چون-در-حیاط-است-آیا-دیگر-افراد-مانعی-نمی-شود؟
خواستم-در-کل-از-لحاظ-قانونی-که-این-پارکینگ-برای-ما-هست-چیکار-کنم-که-دیگران-پارک-نکنند-چون-یکی-دو-نفر-هم-نیستند-که-متذکر-شوم-و-همیشه-از-این-40-واحد-یا-خودشان-یا-تمامی-مهمان-های-همسایه-ها-در-اونجا-پارک-می-نمایند.

ممنون-میشم-راهنمایی-قانونی-بفرماید-،-تشکر.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.