×

اگر فردی با سو استفاده از سند معجول وجه چکی را دریافت کند و بعدا جعلی

اگر فردی با سو استفاده از سند معجول وجه چکی را دریافت کند و بعدا جعلی بودن چک اثبات شود، استرداد مبلغ چک به صاحب امضا چگونه است؟

اگر-فردی-با-سو-استفاده-از-سند-معجول-وجه-چکی-را-دریافت-کند-و-بعدا-جعلی-بودن-چک-اثبات-شود،-استرداد-مبلغ-چک-به-صاحب-امضا-چگونه-است؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.