×

سلام پدرم مغازه ای دارد و سند نداردارای سرقلفی هستیا بهتر بگویم قول نا

سلام پدرم مغازه ای دارد و سند نداردارای سرقلفی هستیا بهتر بگویم قول نامه خریداری شده و مالک مغازه کس دیگریست آیا میتوان برای آن سند صلحی برای فرزندش انجام دهد؟ مثلا پدر من 1.5 دانگ از مغازه را به نامم کند و قطعی باشد ولی تا زمان حیات تمام امتیازات آن مال خودش باشد

سلام-پدرم-مغازه-ای-دارد-و-سند-نداردارای-سرقلفی-هستیا-بهتر-بگویم-قول-نامه-خریداری-شده-و-مالک-مغازه-کس-دیگریست-آیا-میتوان-برای-آن-سند-صلحی-برای-فرزندش-انجام-دهد؟
مثلا-پدر-من-1.5-دانگ-از-مغازه-را-به-نامم-کند-و-قطعی-باشد-ولی-تا-زمان-حیات-تمام-امتیازات-آن-مال-خودش-باشد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.