×

با سلام من در حال جدا شدن از شوهرم هستم و دادگاه حضانت دختر 18 ماهه ما

با سلام من در حال جدا شدن از شوهرم هستم و دادگاه حضانت دختر 18 ماهه ما را به عهده من گذاشته ومن نیز در ابتدا خواهان حضانت دخترم بودم ولی اکنون بنا به دلایلی نمی خواهم حضانت دخترم را بر عهده داشته باشم حال اگر دخترم را به شوهرم تحویل بدهم هر چند وقت یکبار وچه تعدا ساعتی می توانم او را ببینم ؟ دوم اینکه ایا می توانم واسطه و مکانی که در نظر دارم از دادگاه درخواست کنم تا همین که شخص واسطه مسئول دیدار فرزندم شود و من فرزندم را از او تحویل گرفته و به او باز گردانم و هم در مورد محل تحویل فرزندم از دادگاه حکمی بگیرم؟ با تشکر فراوان

با-سلام-من-در-حال-جدا-شدن-از-شوهرم-هستم-و-دادگاه-حضانت-دختر-18-ماهه-ما-را-به-عهده-من-گذاشته-ومن-نیز-در-ابتدا-خواهان-حضانت-دخترم-بودم-ولی-اکنون-بنا-به-دلایلی-نمی-خواهم-حضانت-دخترم-را-بر-عهده-داشته-باشم-حال-اگر-دخترم-را-به-شوهرم-تحویل-بدهم-هر-چند-وقت-یکبار-وچه-تعدا-ساعتی-می-توانم-او-را-ببینم-؟----------دوم-اینکه-ایا-می-توانم-واسطه-و-مکانی-که-در-نظر-دارم-از-دادگاه-درخواست-کنم-تا-همین-که-شخص-واسطه-مسئول-دیدار-فرزندم-شود-و-من-فرزندم-را-از-او-تحویل-گرفته-و-به-او-باز-گردانم-و-هم-در-مورد-محل-تحویل-فرزندم-از-دادگاه-حکمی-بگیرم؟-با-تشکر-فراوان
با سلام بله شما قانونا تمامی درخواست های خود را می توانید از دادگاه تقاضا نمایید لکن تصمیم گیری قطعی دراینخصوص با نظر قاضی پرونده می باشد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.