×

با درود از پاسختون سپاسگزارم دوباره شر خر این بار به اتفاق مامور برا

با درود از پاسختون سپاسگزارم دوباره شر خر این بار به اتفاق مامور برای توقیف اموال آمدند! اول اینکه بدون احضاریه دادگاه چطور ممکنه کسی با مامور بیاد!؟ دوم: متاسفانه مشخصات همسرم سفته رو نداره، اظهارنامه بدون مشخصات سفته امکان پذیره؟ ممنون از راهنماییتون

با-درود
از-پاسختون-سپاسگزارم
دوباره-شر-خر-این-بار-به-اتفاق-مامور-برای-توقیف-اموال--آمدند!-اول-اینکه-بدون-احضاریه-دادگاه-چطور-ممکنه-کسی-با-مامور-بیاد!؟
دوم:-متاسفانه-مشخصات-همسرم-سفته-رو-نداره،-اظهارنامه-بدون-مشخصات-سفته-امکان-پذیره؟
ممنون-از-راهنماییتون
وکیل  اول : برای توقیف اموال ، نیاز به احضاریه نیست و برای خود جلسه ی رسیدگی دادگاه برایتان احضاریه خواهد آمد. دوم : با مراجعه به دادگاهی که شرخر سفته را در آن مطالبه کرده (شماره پرونده قاعدتا روی ورقه ی قرار توقیف اموال هست) می توانید از مشخصات سفته مطلع شوید . به غیر از ارسال اظهارنامه ، می توانید با تقدیم دادخواست جلب ثالث ( تا جلسه ی اول رسیدگی همان پرونده ای که شرخر مطرح کرده است ) مبنی بر جلب کارفرما به دادگاه جهت توضیح این مطلب که سفته نزد او امانت بوده است ، اقدام فرمایید. توصیه می کنم جهت تنظیم دادخواست جلب ثالث به یک وکیل دلدگستری مراجعه نمایید. موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.