×

لطفا حقوقی که در یک طلاق توافقی قانونا به یک زن تعلق میکیردرا اعلام فر

لطفا حقوقی که در یک طلاق توافقی قانونا به یک زن تعلق میکیردرا اعلام فرمائید

لطفا-حقوقی-که-در-یک-طلاق-توافقی-قانونا-به-یک-زن-تعلق-میکیردرا-اعلام-فرمائید
با سلام در طلاق توافقی باید کلیه حقوق مالی زوجه و به عبارت بهتر زوجین مشخص گردد. از قبیل: مهریه ، نفقه و جهیزیه.(و تعیین تکلیف فرزند یا فرزندان مشترک) همانگونه که از واژه ی طلاق توافقی نیز مشخص است اصل بر توافقات بین طرفین می باشد و قاعده ی خاصی به جز توافق زوجین در موارد فوق الذکر وجود ندارد . موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.