×

سلام من یکدستگاه خودرو را سال گذشته به صورت تصادفی به فردی فروختم و وک

سلام من یکدستگاه خودرو را سال گذشته به صورت تصادفی به فردی فروختم و وکالت فروش و تعویض پلاک به آن فرد دادم . . خریدار با وکالت خودرو را به فرد دیگری فروخته است و این فرد دوم خودرو را قولنامه ای می فروشد اما اسناد و مدارک را به خریدار نهایی نمی دهد و با پول و خودرو فراری می شود . اینک پلیس خودرو را با قولنامه به خریدار نهایی داده است و ایشان از من می خواهد که برایش سند المثنی بگیرم و خودرو را به نامش بزنم . آیا اولا این کار قانونی است؟ ثانیاً با توجه به کلاهبردار بودن فروشنده دوم آیا سند زدن من می تواند برایم مشکل ساز شود

سلام-من-یکدستگاه-خودرو-را-سال-گذشته-به-صورت-تصادفی-به-فردی-فروختم-و-وکالت-فروش-و-تعویض-پلاک-به-آن-فرد-دادم-.-.-خریدار-با-وکالت-خودرو-را-به-فرد-دیگری-فروخته-است-و-این-فرد-دوم-خودرو-را-قولنامه-ای-می-فروشد-اما-اسناد-و-مدارک-را-به-خریدار-نهایی-نمی-دهد-و-با-پول-و-خودرو-فراری-می-شود-.-اینک-پلیس-خودرو-را-با-قولنامه-به-خریدار-نهایی-داده-است-و-ایشان-از-من-می-خواهد-که-برایش-سند-المثنی-بگیرم-و-خودرو-را-به-نامش-بزنم-.-آیا-اولا-این-کار-قانونی-است؟-ثانیاً-با-توجه-به-کلاهبردار-بودن-فروشنده-دوم-آیا-سند-زدن-من-می-تواند-برایم-مشکل-ساز-شود
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.