×

سال 92 ملکی رو خریدم در کرج که متراژ در سند تک برگی 78 متر ثبت شده بود

سال 92 ملکی رو خریدم در کرج که متراژ در سند تک برگی 78 متر ثبت شده بود و پشت سند در قسمت توضیحات شرح داده شده بود که شش متر از ملک در مشاع قرادارد و در مباینامه هم 78 متر ثبت شد و مبلغ کل خونه 88 میلیون ثبت شد من در هنگام معامله چون توضیحات سند رو ندیدم متوجه این موضوع نشدم بعد که سند به نامم شد از همسایه ها شنیدم تمام واحدهای این اپارتمان 72 متر هستش و 6متری که در سند اضافه شده در نورگیر مشاعی میباشد من به اداره ثبت مراجعه کردم و سند اصلاحی 72 متر را گرفتم و به دادگاه دادخواست دادم و رای دادگاه به نفع من صادر شد که فروشنده باید مبلغ این 6متر رو به من پرداخت بکنه فروشنده اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و در دادگاه تجدید نظر رای به نفع فروشنده صادر شد وقتی از قاضی تجدید نظر سوال کردم گفت شما یه ملک خریدی به مبلغ 88 میلیون و مباینامه رو امضا کردی من گفتم تو مباینامه هم قید نشده که خانه 76 متر هست ولی قبول نکرد لطفا راهنمایی کنید که ایا میتونیم بعد گذشت 4سال دوباره شکایتم رو ادامه بدم اگه بخوام شکایت بکنم پول این شش متر به قیمت روز محاسبه میشه یا خیر و باید به کدام دادگاه مراجعه کنم

سال-92-ملکی-رو-خریدم-در-کرج-که-متراژ-در-سند-تک-برگی-78-متر-ثبت-شده-بود-و-پشت-سند-در-قسمت-توضیحات-شرح-داده-شده-بود-که-شش-متر-از-ملک-در-مشاع-قرادارد-و-در-مباینامه-هم-78-متر-ثبت-شد-و-مبلغ-کل-خونه-88-میلیون-ثبت-شد-من-در-هنگام-معامله-چون-توضیحات-سند-رو-ندیدم-متوجه-این-موضوع-نشدم-بعد-که-سند-به-نامم-شد-از-همسایه-ها-شنیدم-تمام-واحدهای-این-اپارتمان-72-متر-هستش-و-6متری-که-در-سند-اضافه-شده-در-نورگیر-مشاعی-میباشد-من-به-اداره-ثبت-مراجعه-کردم-و-سند-اصلاحی-72-متر-را-گرفتم-و-به-دادگاه-دادخواست-دادم-و-رای-دادگاه-به-نفع-من-صادر-شد-که-فروشنده-باید-مبلغ-این-6متر-رو-به-من-پرداخت-بکنه-فروشنده-اعتراض-کرد-و-پرونده-به-دادگاه-تجدید-نظر-رفت-و-در-دادگاه-تجدید-نظر-رای-به-نفع-فروشنده-صادر-شد-وقتی-از-قاضی-تجدید-نظر-سوال-کردم-گفت-شما-یه-ملک-خریدی-به-مبلغ-88-میلیون-و-مباینامه-رو-امضا-کردی-من-گفتم-تو-مباینامه-هم-قید-نشده-که-خانه-76-متر-هست-ولی-قبول-نکرد-لطفا-راهنمایی-کنید-که-ایا-میتونیم-بعد-گذشت-4سال-دوباره-شکایتم-رو-ادامه-بدم-اگه-بخوام-شکایت-بکنم-پول-این-شش-متر-به-قیمت-روز-محاسبه-میشه-یا-خیر-و-باید-به-کدام-دادگاه-مراجعه-کنم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.