×

سلام اینجانب به مدت 15 سال است از طرف دختر خاله های خود مورد شکایت در

سلام اینجانب به مدت 15 سال است از طرف دختر خاله های خود مورد شکایت در مورد ارثیه مادرشان و املاک و زمین قرار می گیرم و تا به حال هم 3 بار محکوم شده اند چون اینجانب هی چگوه مالی از مادرم نداشته ام و شکایتشان واهی است اخرین محکومیتشان 3 ماه پیش بوده است و حدود یک ماه پیش هم باز شکایت کرده اند که در حال پیگیری می باشد اینجانب بعد از محکومیت 3 ماه پیششان ادعای خسارت کرده ام که 2 میلیون پول وکیل داده ام و 1 میلیون هم برای رفت و امد و خسارت خودم زده ام حالا اگر ما پیگیریمان را ادامه دهیم چقدر از این سه میلیون به ما می دهند و ایا کاری می توانیم بکنیم که هی شکایت واهی از ما نکنند.

سلام-اینجانب-به-مدت-15-سال-است-از-طرف-دختر-خاله-های-خود-مورد-شکایت-در-مورد-ارثیه-مادرشان-و-املاک-و-زمین-قرار-می-گیرم-و-تا-به-حال-هم-3-بار-محکوم-شده-اند-چون-اینجانب-هی-چگوه-مالی-از-مادرم-نداشته-ام-و-شکایتشان-واهی-است-اخرین-محکومیتشان-3-ماه-پیش-بوده-است-و-حدود-یک-ماه-پیش-هم-باز-شکایت-کرده-اند-که-در-حال-پیگیری-می-باشد-اینجانب-بعد-از-محکومیت-3-ماه-پیششان-ادعای-خسارت-کرده-ام-که-2-میلیون-پول-وکیل-داده-ام-و-1-میلیون-هم-برای-رفت-و-امد-و-خسارت-خودم-زده-ام-حالا-اگر--ما-پیگیریمان-را-ادامه-دهیم-چقدر-از-این-سه-میلیون-به-ما-می-دهند-و-ایا-کاری-می-توانیم-بکنیم-که-هی-شکایت-واهی-از-ما-نکنند.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.