×

با عرض سلام و خسته نباشید بند از محضرتان شش سوال دارم قبلا از اینکه مح

با عرض سلام و خسته نباشید بند از محضرتان شش سوال دارم قبلا از اینکه محبت می کنید جواب می دهید ممنون . در مورده سوالاتم یک توضیح کوچکی می دهم که کاملا موضوع براتون روشن بشه . دختر خانمی با وسیله سایته همسریابی اشنا شدیم و با هم قرار در کافی شاپ و ارتباطه تلفنی بر قرار کردیم و ایشان قبله قرار عکسهای خودش و خانوداش برای من ایمل کرد حالا رفته شکایت کرده به عنوانه مزاحمت تلفنی و تهدید به اخاذی به وسیله سو استفاد عکس و فحاشی که در حال حاضر قرار منع تغقیب قرار گرفتم چند سوال برای من ایجاد می شود سوال اول ایاوقتی شخصی در دادسرا شکایت می کنه سیر قانوی ان اینه که مورد تحقیق قرار بگیرهوشکایت ایشان به وسیله معاون دادستان دستور رسیدگی به بازپرس می دهد بتزپرس برای ااینکه ببینه ایا دلیلی برای احضار بنده داره دستور تحقیق می دهد فردای انروز شاکی به وسیله شکایتی مبنی بر همون مزاحمت و تهدید می بره پیشه سرپرست دادسرا معاون دادستان که دستور جلب منا میدهد با اذن ورد به منزل بدونه سابقه احضار و توجیح داره که ممکنه متهم فراری بشه اما پرونده دسته تحقیق بوده و چیزی مبنی براینکه اتهام به من می چسبه یا نه و شماره همراه اعتباری که اس ام اس و مزاحمت وتهدید در اون شماره موجود بود دستور تحقیق نمی ده که ماله بند هست یانه و فقط به گفته شاکی استناد می کنه حالا سوالی که ایجاد می شود من از ایشان میتوانم به عنوان جلبه خودسرانه شکایت کنم یانه اگر بله به استناد چه ماده ای ایا این تخلف ثبت می شود یا اینکه از جایگاه می افتد یا نه؟ سوال دوم سر پرست دادسرا{معاون دادستان) م با توجه به ایبنکه بازپرس منع تعقیب داده و دادیار اضهار نظر هم گفته عدول بر قرار داده شده مدعی شده ارتباط نامشروع و مزاحمت تلفنی مشهود ایا این منعی می ده کسی که رابطه داشته و به گفته ایشان نامشروع مزاحمت تلفنی معنی میده ایا میتوانم اینا استناد کرد که ایشان سو نیت داره البته اگر بتوان گفت مزاحمت تلفنی با رابطه نامشروع بی معنی ؟ایا این موضوع افترا می شود؟و ایا وقتی رابطه هست مزاحمت تلفنی منتفی ؟ سوال سوم ایا دادسرا برای اینکه تحقیقی صورت نداده در مورد شماره همراه و من هم بعد از خوانندن پرونده متوجه شدم و قبلا به من گفته نشده بود و فقط منا در اگاهی بازجویی کرده بودند که ایا دویست پنجاه میلیون قبول داری می خواستی اخاذی کنی یا همدست داری یاتهدید کردی شاکی فقط همین و حالا با چه چیزی اونا تهدید کردی و اون وسیله را قبول داری صحبتی به میان نیامده ایا این برای مامور تخلف به حساب میاید یا نه لصفا توضیح دهید ؟و استناد ماده قانونش بگید ممنون سوال چهارم متاسفانه وقتی سیستم منا توقیف کردند عکسهای این دختر خانم در هارد سیستم بود که من پاککردم ولی باز یابی کرده بودند و مامور پروند از این صحبتی به میان نیاورد ه و گفته عکسهای ایشان در سیستم ایشان بود مهم تر ایشان فرستاده و در گفته خود گفته که اشتباهی یک سی دی نرم افزار داده بودم که سی دی عکسهای بوده یک جای هم گفته فلش بوده ایا با توجه به اینکه ایمل ایشان موجوده میتوان گفت افراست و ایشان با میل خودش فرستاده؟ سوال پنجم شاکی ادرس منزل ما را از روی شماره ت همراه دائم من که داشته از طریق مخابرات پیدا کرده و همانطور که می دانید مخابرات با نامه قضای ادرس میده و محرمانه می فرستاده که مهر محرمانه اش را در پرونده دیدم که ادرس درش نوشته شده بود منتهی ادرس ازطریقه پاستگاه به شاکی گفته و من بتوانم اتبات کنم چون در زمان مامورها اگاهی که امده بودند منا دستگیر کند بودند و صورت جلسه ورود به منزل امضاکردند ایا این تخلفه که او.لا ادرس در اختیار شاکی قرار دادند هم اینکه در منزل اوردند ؟ سوال ششم ایا با توجه به اینکه من اتهام قبول نکردم و صبح ساعت شش دستگیر شدم ایا البته صوزت جلسه شده توسط افسر پرونده که با بازپرس تماس گرفته شده و تلفنی 24 ساعت من تحت نظر باشم بازداشت ایا قانونی بود اگر تخلف به استناد چه ماده ای؟ سوال هفتم ایا دادستان میتوانسته در مورد رابطه نامشروع دختر را تبرئه و پسر را متهم کنه یا نه ؟ البته دختر خانم یعنی شاکی نامه های نوشته که قصده من درش کاملا مشخص بوده ازدواج و در مورد دست پسر قبلیش هم گفته که اون بی غیرت بود و تو با غیرتی و خدا ترس ایا میتوان اینا برای اثبات کنم قصدم ازدواج بوده و دادستان انرا لحاظ نکرد چون داخله پرونده هست ایا تخلف بوده شکیتبرئه و منا متهم کنه ؟ سوال اخر ایابا توجه به موضوعات پرونده وقتی من تبروه بشم و حکم منع تعقیب قطغی بشه چون اختلاف به بازپرس دادستان چون دادستان به منع تعقیب مخالفت کرده تمنع تعقیب تایید بشه بنده شکایت کنم در مورد تخلفهای اشکار و مندرج به عنوان نشر اکاذیب و افترا و مخدوش کردنه جایگاه مدعی العموم اونا از جایگاه خلع کند ؟ و ایا از من رفع حثیت میشه و در مورد شاکی دادگاه در مورده افترا و تهمت ایشان چه حکمی میدهد؟ از اینکه سوالات زیاد ه شرمنده من قبلا از شما

با-عرض-سلام-و-خسته-نباشید-بند-از-محضرتان-شش-سوال-دارم-قبلا-از-اینکه-محبت-می-کنید-جواب-می-دهید-ممنون-.-در-مورده-سوالاتم-یک-توضیح-کوچکی-می-دهم-که-کاملا-موضوع-براتون-روشن-بشه-.
دختر-خانمی-با-وسیله-سایته-همسریابی-اشنا-شدیم-و-با-هم-قرار-در-کافی-شاپ-و-ارتباطه-تلفنی-بر-قرار-کردیم--و-ایشان-قبله-قرار-عکسهای-خودش-و-خانوداش-برای-من-ایمل-کرد-حالا-رفته-شکایت-کرده-به-عنوانه-مزاحمت-تلفنی-و-تهدید-به-اخاذی-به-وسیله-سو-استفاد-عکس-و-فحاشی--که-در-حال-حاضر-قرار-منع-تغقیب-قرار-گرفتم-چند-سوال-برای-من-ایجاد-می-شود-
سوال-اول-ایاوقتی-شخصی-در-دادسرا-شکایت-می-کنه-سیر-قانوی-ان-اینه-که-مورد-تحقیق-قرار-بگیرهوشکایت-ایشان-به-وسیله-معاون-دادستان-دستور-رسیدگی-به-بازپرس-می-دهد-بتزپرس-برای-ااینکه-ببینه-ایا-دلیلی-برای-احضار-بنده-داره-دستور-تحقیق--می-دهد-فردای-انروز-شاکی-به-وسیله-شکایتی-مبنی-بر-همون-مزاحمت-و-تهدید-می-بره-پیشه-سرپرست-دادسرا-معاون-دادستان-که-دستور-جلب-منا-میدهد-با-اذن-ورد-به-منزل-بدونه-سابقه-احضار-و-توجیح-داره-که-ممکنه-متهم-فراری-بشه-اما-پرونده-دسته-تحقیق-بوده-و-چیزی-مبنی-براینکه-اتهام-به-من-می-چسبه-یا-نه-و-شماره-همراه-اعتباری-که-اس-ام-اس-و-مزاحمت-وتهدید-در-اون-شماره-موجود-بود-دستور-تحقیق-نمی-ده-که-ماله-بند-هست-یانه-و-فقط-به-گفته-شاکی-استناد-می-کنه-حالا-سوالی-که-ایجاد-می-شود-من-از-ایشان-میتوانم-به-عنوان-جلبه-خودسرانه-شکایت-کنم-یانه-اگر-بله-به-استناد-چه-ماده-ای-ایا-این-تخلف-ثبت-می-شود-یا-اینکه-از-جایگاه-می-افتد-یا-نه؟

سوال-دوم-سر-پرست-دادسرا{معاون-دادستان)--م-با-توجه-به-ایبنکه-بازپرس-منع-تعقیب-داده-و-دادیار-اضهار-نظر-هم-گفته-عدول-بر-قرار-داده-شده-مدعی-شده-ارتباط-نامشروع-و-مزاحمت-تلفنی-مشهود-ایا-این-منعی-می-ده-کسی-که-رابطه-داشته-و-به-گفته-ایشان-نامشروع--مزاحمت-تلفنی-معنی-میده-ایا-میتوانم-اینا-استناد-کرد-که-ایشان-سو-نیت-داره-البته-اگر-بتوان-گفت-مزاحمت-تلفنی-با-رابطه-نامشروع-بی-معنی-؟ایا-این-موضوع-افترا-می-شود؟و-ایا-وقتی-رابطه-هست-مزاحمت-تلفنی-منتفی-؟

سوال-سوم-ایا-دادسرا-برای-اینکه-تحقیقی-صورت-نداده-در-مورد-شماره-همراه-و-من-هم-بعد-از-خوانندن-پرونده-متوجه-شدم-و-قبلا-به-من-گفته-نشده-بود-و-فقط-منا-در-اگاهی-بازجویی-کرده-بودند-که-ایا-دویست-پنجاه-میلیون-قبول-داری-می-خواستی-اخاذی-کنی-یا-همدست-داری-یاتهدید-کردی-شاکی-فقط-همین-و-حالا-با-چه-چیزی-اونا-تهدید-کردی-و-اون-وسیله-را-قبول-داری-صحبتی-به-میان-نیامده-ایا-این-برای-مامور-تخلف-به-حساب-میاید-یا-نه--لصفا-توضیح-دهید-؟و-استناد-ماده-قانونش--بگید-ممنون
سوال-چهارم-متاسفانه-وقتی-سیستم-منا-توقیف-کردند-عکسهای-این-دختر-خانم-در-هارد-سیستم-بود-که-من-پاککردم-ولی-باز-یابی-کرده-بودند-و-مامور-پروند-از-این-صحبتی-به-میان-نیاورد-ه-و-گفته-عکسهای-ایشان-در-سیستم-ایشان-بود-مهم-تر-ایشان-فرستاده-و-در-گفته-خود-گفته-که-اشتباهی-یک-سی-دی-نرم-افزار-داده-بودم-که-سی-دی-عکسهای-بوده-یک-جای-هم-گفته-فلش-بوده--ایا-با-توجه-به-اینکه-ایمل-ایشان-موجوده-میتوان-گفت-افراست-و-ایشان-با-میل-خودش-فرستاده؟

سوال-پنجم-شاکی-ادرس-منزل-ما-را-از-روی-شماره-ت-همراه-دائم-من-که-داشته-از-طریق-مخابرات-پیدا-کرده-و-همانطور-که-می-دانید-مخابرات-با-نامه-قضای-ادرس-میده-و-محرمانه-می-فرستاده-که-مهر-محرمانه-اش-را-در-پرونده-دیدم-که-ادرس-درش-نوشته-شده-بود-منتهی-ادرس-ازطریقه-پاستگاه-به-شاکی-گفته-و-من-بتوانم-اتبات-کنم-چون-در-زمان-مامورها-اگاهی-که-امده-بودند-منا-دستگیر-کند-بودند-و-صورت-جلسه-ورود-به-منزل-امضاکردند-ایا-این-تخلفه-که-او.لا-ادرس-در-اختیار-شاکی-قرار-دادند-هم-اینکه-در-منزل-اوردند-؟
سوال--ششم-ایا-با-توجه-به-اینکه-من-اتهام-قبول-نکردم-و-صبح-ساعت-شش-دستگیر-شدم--ایا-البته-صوزت-جلسه-شده-توسط-افسر-پرونده-که-با-بازپرس-تماس-گرفته-شده-و-تلفنی--24-ساعت-من-تحت-نظر-باشم-بازداشت-ایا-قانونی-بود-اگر-تخلف-به-استناد-چه-ماده-ای؟
سوال-هفتم--ایا-دادستان-میتوانسته-در-مورد-رابطه-نامشروع--دختر-را-تبرئه-و-پسر-را-متهم-کنه-یا-نه-؟-البته-دختر-خانم-یعنی-شاکی-نامه-های-نوشته-که-قصده-من-درش-کاملا-مشخص-بوده-ازدواج-و-در-مورد-دست-پسر-قبلیش-هم-گفته-که-اون-بی-غیرت-بود-و-تو-با-غیرتی-و-خدا-ترس-ایا-میتوان-اینا-برای-اثبات-کنم-قصدم-ازدواج-بوده-و-دادستان-انرا-لحاظ-نکرد-چون-داخله-پرونده-هست-ایا-تخلف-بوده-شکیتبرئه-و-منا-متهم-کنه-؟

سوال-اخر-ایابا-توجه-به-موضوعات-پرونده-وقتی-من-تبروه-بشم-و-حکم-منع-تعقیب-قطغی-بشه-چون-اختلاف-به-بازپرس-دادستان-چون-دادستان-به-منع-تعقیب-مخالفت-کرده--تمنع-تعقیب-تایید-بشه-بنده-شکایت-کنم-در-مورد-تخلفهای-اشکار-و-مندرج-به-عنوان-نشر-اکاذیب-و-افترا-و-مخدوش-کردنه-جایگاه-مدعی-العموم-اونا-از-جایگاه-خلع-کند-؟-و-ایا-از-من-رفع-حثیت-میشه-
و-در-مورد-شاکی-دادگاه-در-مورده-افترا-و-تهمت-ایشان-چه-حکمی-میدهد؟
از-اینکه-سوالات-زیاد-ه-شرمنده-من-قبلا-از-شما
وکیل  لطفا سوالات خود را در چند نوبت و به صورت مجزا ارسال نمایید. امکان پاسخ دهی به سوالات شما به این شکل برای ما مقدور نمیباشد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.