×

سلام خانم افقهی خسته نباشید من یک برگه چک در وجه حامل پیدا کرده‌ام که

سلام خانم افقهی خسته نباشید من یک برگه چک در وجه حامل پیدا کرده‌ام که حدود ده روز تا سر رسیدش باقی‌ مانده‌ است... مشخص نیست این برگه چک متعلق به چه کسی بوده، اگر با صاحب حساب تماس بگیرم بیم آن می‌رود که با کتمان نام طلبکارش، خواستار دریافت چک از ما بشود که در اینصورت حق بستانکار چک ضایع خواهد شد...اگر تا وقت سر رسید چک صاحبش پیدا نشود، آیا چک آن اعتبار اولیه رو خواهد داشت؟ تا جایی که میدانم اگر بعد از گذشت سه ماه از تاریخ سررسید چک وصول نشود و بعد از آن تاریخ به بانک مراجعه شود و حساب خالی باشد، در صورتی که چک برگشت بخورد قوانین حقوقی شامل اون میشه و... اگر در سررسید برای نقد کردن چک به بانک مراجعه کنم، با توجه به اینکه آگهی دادم و ظهرنویس چک رو با مشخصات خودم پر می‌کنم، آیا اینکار عملی غیرقانونی محسوب می‌شود؟

سلام-خانم-افقهی
خسته-نباشید
من-یک-برگه-چک-در-وجه-حامل-پیدا-کرده‌ام-که-حدود-ده-روز-تا-سر-رسیدش-باقی‌-مانده‌-است...
مشخص-نیست-این-برگه-چک-متعلق-به-چه-کسی-بوده،-اگر-با-صاحب-حساب-تماس-بگیرم-بیم-آن
می‌رود-که-با-کتمان-نام-طلبکارش،-خواستار-دریافت-چک-از-ما-بشود-که-در-اینصورت-حق-بستانکار-چک
ضایع-خواهد-شد...اگر-تا-وقت-سر-رسید-چک-صاحبش-پیدا-نشود،-آیا-چک-آن-اعتبار-اولیه-رو-خواهد-داشت؟
تا-جایی-که-میدانم-اگر-بعد-از-گذشت-سه-ماه-از-تاریخ-سررسید-چک-وصول-نشود-و-بعد-از-آن-تاریخ-به-بانک-

مراجعه-شود-و-حساب-خالی-باشد،-در-صورتی-که-چک-برگشت-بخورد-قوانین-حقوقی-شامل-اون-میشه-و...
اگر-در-سررسید-برای-نقد-کردن-چک-به-بانک-مراجعه-کنم،-با-توجه-به-اینکه-آگهی-دادم-و-ظهرنویس-چک-رو-با
مشخصات-خودم-پر-می‌کنم،-آیا-اینکار-عملی-غیرقانونی-محسوب-می‌شود؟
وکیل  با سلام مهلتی که عنوان نمودید 6 ماه می باشد و نه 3 ماه. به تظر من شما به بانک مربوطه مراجعه نمایید و چک را تحویل دهید. بله عمل شما غیر قانونی می باشد. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.