×

باسلام وخسته نباشید دادخواستی به دیوان عدالیت اداری ارسال کردم به دلی

باسلام وخسته نباشید دادخواستی به دیوان عدالیت اداری ارسال کردم به دلیل اینکه برخی اسناد برابراصل نبوده به صورت فرم مخصوص ازسوی دیوان بازگشت خورده است لذا خواسته شده توضیحاتی دراین فرم دارم به صورت جداگانه ودرلایحه ای پیوست به دادخواست ارسال نمایم؛قادربه برابربا اصل کردن این مدارک نیستم اصل اسناددراخیاردستگاهی اجرایی است که ازش شکایت شده وحاضرنیست ارایه دهدراهکارچیست؟ باتشکر

باسلام-وخسته-نباشید
دادخواستی-به-دیوان-عدالیت-اداری-ارسال-کردم-به-دلیل-اینکه-برخی-اسناد-برابراصل-نبوده--به-صورت-فرم-مخصوص-ازسوی-دیوان-بازگشت-خورده-است-لذا-خواسته-شده-توضیحاتی-دراین-فرم-دارم-به-صورت-جداگانه-ودرلایحه-ای-پیوست-به-دادخواست-ارسال-نمایم؛قادربه-برابربا-اصل-کردن-این-مدارک-نیستم-اصل-اسناددراخیاردستگاهی-اجرایی--است-که-ازش-شکایت-شده-وحاضرنیست-ارایه-دهدراهکارچیست؟-باتشکر
با عرض سلام، به نظر می رسد که شما با توجه به محدودیت موجود بایستی طی یک لایحه با استناد به ماده 212 و 213 قانون آیین دادرسی مدنی ازمرجع قضایی تقاضای ارسال رونوشت سند و یا اطلاعات مورد نیاز را از آن اداره یا سازما نی که اصول اسناد شما در آنجا موجود است، بنمایید تا مورد استناد قرار گیرد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.