×

سلام اگر در اردیبهشت ۹۵ رای دادکاه به دو سال حبس تعزیری و چهل میلیون ر

سلام اگر در اردیبهشت ۹۵ رای دادکاه به دو سال حبس تعزیری و چهل میلیون ریال جزای نقدی که به مدت سه سال تعلیق شده باشد برای دریافت گواهی عدم سو پیشینه سو پیشینه ای ذکر می شود و پلیس آگاهی قابلیت دیدن سابقه رفع اثر شده را دارد یا فقط دادگاه می تواند سابقه را مشاهده کند

سلام-اگر-در-اردیبهشت-۹۵-رای-دادکاه-به-دو-سال-حبس-تعزیری-و-چهل-میلیون-ریال-جزای-نقدی-که-به-مدت-سه-سال-تعلیق-شده-باشد-برای-دریافت-گواهی-عدم-سو-پیشینه-سو-پیشینه-ای-ذکر-می-شود-و-پلیس-آگاهی-قابلیت-دیدن-سابقه-رفع-اثر-شده-را-دارد-یا-فقط-دادگاه-می-تواند-سابقه-را-مشاهده-کند
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.