×

گفته شده هرجا جامعه است حقوق هم هست و در جامعه فاقد قانون رذایل رشد می

گفته شده هرجا جامعه است حقوق هم هست و در جامعه فاقد قانون رذایل رشد میکند. لذا قانون مجموعه آداب اجتماعی است. حال سوال من این است که جامعه ی قانونمند چګونه باید باشد؟ میتوانید جواب خود را برای اینجانب تحلیل کنید؟ با تشکر

گفته-شده-هرجا-جامعه-است-حقوق-هم-هست-و-در-جامعه-فاقد-قانون-رذایل-رشد-میکند.-لذا-قانون-مجموعه-آداب-اجتماعی-است.-حال-سوال-من-این-است-که-جامعه-ی-قانونمند-چګونه-باید-باشد؟-میتوانید-جواب-خود-را-برای-اینجانب-تحلیل-کنید؟
---------------------------------------------------------------------------------------------با-تشکر
با سلام جامعه ی قانونمند جامعه ای است که بر اساس اراده ی اکثریت شکل گرفته اما این به آن معنا نیست که حقوق اقلیت نادیده گرفته شود. بلکه جامعه ی قانونمند جامعه ای است مبتنی بر عدالت و امنیت که افراد را در برابر قانون مساوی در نظر بگیرد و حقوق عده ای را بر سایرین ترجیح ندهد. از آنجا که سوال شما از دید جامعه شناسی بیشتر قابل بحث است برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ی اجرای قانون، موانع، راهکارها. علی کرم نیرم. ١٢/٢/٨٨.ازسایت:http://www.nairm.com/مراجعه نمایید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.