×

با سلام دختری 18 ماهه دارم و قصدجدایی از شوهرم را دارم در ضمن دادگاه

با سلام دختری 18 ماهه دارم و قصدجدایی از شوهرم را دارم در ضمن دادگاه حضانت فرزندم را به عهده من گذاشته ولی اکنون بنا به دلایلی قادر نیستم حضانت وی را قبول کنم کنون اگر دخترم را به شوهرم تحویل دهم هر چند وقت یکبار وبه چه مقدار می توانم او را ببینم؟ 2 اینکه در مورد محل ملاقات می توانم از طریق دادگاه اقدام کرده و همچنین از طرف دادگاه شخص واسطه ای برای تحویل گرفتن و تحویل دادن فرزندم می شود مشخص نمود؟ یعنی محل ملاقات و تحویل فرزند را دادگاه می تواند تعیین نماید؟ با تشکر

با-سلام--دختری-18-ماهه-دارم-و-قصدجدایی-از-شوهرم-را-دارم-در-ضمن-دادگاه-حضانت-فرزندم-را-به-عهده-من-گذاشته-ولی-اکنون-بنا-به-دلایلی-قادر-نیستم-حضانت-وی-را-قبول-کنم-کنون-اگر-دخترم-را-به-شوهرم-تحویل-دهم-هر-چند-وقت-یکبار-وبه-چه-مقدار-می-توانم-او-را-ببینم؟---2-اینکه-در-مورد-محل-ملاقات-می-توانم-از-طریق-دادگاه-اقدام-کرده-و-همچنین-از-طرف-دادگاه-شخص-واسطه-ای-برای-تحویل-گرفتن-و-تحویل-دادن-فرزندم--می-شود-مشخص-نمود؟----یعنی-محل-ملاقات-و-تحویل-فرزند-را-دادگاه-می-تواند-تعیین-نماید؟---با-تشکر
وکیل  از آنجاییکه حضانت هم حق و هم تکلیف است ،حضانت فرزندتان را نمیتوانید به پدرش واگذار کنید مگر در صورت موافقت وی (شوهر) . در این صورت تعیین شرایط ملاقات بنا به توافق طرفین با نظر دادگاه خواهد بود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.