×

با سلام حدود 19 ماه است که شوهرم تقا ضای طلاق نموده است در تاریخ 30 ار

با سلام حدود 19 ماه است که شوهرم تقا ضای طلاق نموده است در تاریخ 30 اردیبهشت حکم قطعی عدم سازش صادر شده و وی حکم را در تاریخ28 مرداد به محضر تحویل داده ولی تا کنون هیچ اقدامی برای طلاق نکرده است در ضمن دادگاه وی را محکوم به پرداخت نقدی تمامی حقوقم کرده ووی با درخواست تقسیط به رای دادگاه اعتراض کرده و اکنون پرونده در دادگاه تجدید نظر می باشد 1 حکم عدم سازش وی تا چه تاریخی اعتبار دارد؟ 2 چنانچه از طلاق منصرف شود من باید چه اقدامی انجام دهم چون از وی متنفرم ؟ 3ایا با توجه به اینکه من اعلام کرده ام تا تمامی حقوقم را نقدا پرداخت نکند راضی به طلاق نیستم ایا دادگاه تجدید نظر رای به تقسیط مهریه می دهد یا نه؟ 4 چنانچه حکم عدم سازش از اعتبار ساقط شده باشد ایا من میتوانم از وی شکایت نمایم؟

با-سلام-حدود-19-ماه-است-که-شوهرم-تقا-ضای-طلاق-نموده-است-در-تاریخ-30-اردیبهشت-حکم-قطعی-عدم-سازش-صادر-شده-و-وی-حکم-را-در-تاریخ28-مرداد-به-محضر-تحویل-داده-ولی-تا-کنون-هیچ-اقدامی-برای-طلاق-نکرده-است-در-ضمن-دادگاه-وی-را-محکوم-به-پرداخت-نقدی-تمامی-حقوقم-کرده-ووی-با-درخواست-تقسیط-به-رای-دادگاه-اعتراض-کرده-و-اکنون-پرونده-در-دادگاه-تجدید-نظر-می-باشد--------1-حکم-عدم-سازش-وی-تا-چه-تاریخی-اعتبار-دارد؟----2-چنانچه-از-طلاق-منصرف-شود-من-باید-چه-اقدامی-انجام-دهم-چون-از-وی-متنفرم-؟---------3ایا-با-توجه-به-اینکه-من-اعلام-کرده-ام-تا-تمامی-حقوقم-را-نقدا-پرداخت-نکند-راضی-به-طلاق-نیستم-ایا-دادگاه-تجدید-نظر-رای-به-تقسیط-مهریه-می-دهد-یا-نه؟--4-چنانچه-حکم-عدم-سازش-از-اعتبار-ساقط-شده-باشد-ایا-من-میتوانم-از-وی-شکایت-نمایم؟
1) 3 ماه . 2) می توانید به دلیل کراهت ، این بار شما دادخواست طلاق دهید. 3) دادگاه می تواند مهریه را تقسیط کتد و در عوض شما می توانید تا پرداخت نقدی به طلاق رضایت ندهید. 4) نمیتوانید شکایت نمایید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.