×

باسلام من حدود 4 سال پیش از طریق اینترنت با پسری در شهری دور که با اتو

باسلام من حدود 4 سال پیش از طریق اینترنت با پسری در شهری دور که با اتوبوس 9 ساعت تا شهر ما راه است آشنا شدم باهم تلفنی حرف میزدیم تا اینکه بعد از 6 ماه بحث ازدواج پیش آمد و از من خواستگاری کرد ولی هر وقت که میگفتم به خانه مان بیاید بهانه تراشی میکرد تا اینکه گفت خانواده ام مخالفند و می خواهند دختر خاله ام را به عقدم درآورند من ترسیدم که او را از دست بدهم به شهر او رفتم و چون آدم متدینی هستم به فکر خواندن صیغه موقت افتادم و خودمان صیغه را بدون اجازه پدر خواندیم که طی یک رابطه ناخواسته پرده بکارتم پاره شد من گفتم اگر ازدواج نکنیم شکایت میکنم به دست و پایم افتاد و گفت صبر کن تا اوضاع بهتر شود بعدها پسرعمویش را فرستاد تا با من حرف بند او گفت که زن و بچه دارد من به سراغش رفتم و گفتم چرا با زندگی من بازی کردی گفت چون عشق تو را دیدم دلم برایت سوخت الان هم دیر نشده چون من نمی توانم تو را بگیرم پس برو دنبال زندگیت الان 3سال میگذرد و ما همچنان صیغه را تمدید میکنیم من او را از شکایت ترساندم ولی او به من تهمت زد و گفت تو اصلا پرده نداشتی من چه باید بکنم آیا با توجه به میل خودم در خواندن صیغه می توانم بدلیل پارگی پرده شکایت کنم چگونه ثابت کنم 2 سال از آن حادثه میگذرد و در ضمن من نمی خواهم خانواده ام چیزی از تاهل او و رابطه ما بدانند او هم گفته خانواده اش چیزی نمیدانند و اگر هم بفهمند اجازه نخواهند داد و مرا خراب میخوانند من چه باید بکنم او به ازدواج موقت راضی است به نظر شما او را به خانه بیاورم و خانواده ام را راضی کنم که بینمان صیغه موقت جاری شود تا او اوضاعش بهتر شود خوب فکریست؟. خواهشا به عنوان یک وکیل خوب مرا راهنمایی کنید ؟

باسلام-من-حدود-4-سال-پیش-از-طریق-اینترنت-با-پسری-در-شهری-دور-که-با-اتوبوس-9-ساعت-تا-شهر-ما-راه-است-آشنا-شدم-باهم-تلفنی-حرف-میزدیم-تا-اینکه-بعد-از-6-ماه-بحث-ازدواج-پیش-آمد-و-از-من-خواستگاری-کرد-ولی-هر-وقت-که-میگفتم-به-خانه-مان-بیاید-بهانه-تراشی-میکرد-تا-اینکه-گفت-خانواده-ام-مخالفند-و-می-خواهند-دختر-خاله-ام-را-به-عقدم-درآورند-من-ترسیدم-که-او-را-از-دست-بدهم-به-شهر-او-رفتم-و-چون-آدم-متدینی-هستم-به-فکر-خواندن-صیغه-موقت-افتادم-و-خودمان-صیغه-را-بدون-اجازه-پدر-خواندیم-که-طی-یک-رابطه-ناخواسته-پرده-بکارتم-پاره-شد-من-گفتم-اگر-ازدواج-نکنیم-شکایت-میکنم-به-دست-و-پایم-افتاد-و-گفت-صبر-کن-تا-اوضاع-بهتر-شود-بعدها-پسرعمویش-را-فرستاد-تا-با-من-حرف-بند-او-گفت-که-زن-و-بچه-دارد-من-به-سراغش-رفتم-و-گفتم-چرا-با-زندگی-من-بازی-کردی-گفت-چون-عشق-تو-را-دیدم-دلم-برایت-سوخت-الان-هم-دیر-نشده-چون-من-نمی-توانم-تو-را-بگیرم-پس-برو-دنبال-زندگیت-الان-3سال-میگذرد-و-ما-همچنان-صیغه-را-تمدید-میکنیم-من-او-را-از-شکایت-ترساندم-ولی-او-به-من-تهمت-زد-و-گفت-تو-اصلا-پرده-نداشتی-من-چه-باید-بکنم-آیا-با-توجه-به-میل-خودم-در-خواندن-صیغه-می-توانم-بدلیل-پارگی-پرده--شکایت-کنم-چگونه-ثابت-کنم-2-سال-از-آن-حادثه-میگذرد-و-در-ضمن-من-نمی-خواهم-خانواده-ام-چیزی-از-تاهل-او-و-رابطه-ما-بدانند-او-هم-گفته-خانواده-اش-چیزی-نمیدانند-و-اگر-هم-بفهمند-اجازه-نخواهند-داد-و-مرا-خراب-میخوانند-من-چه-باید-بکنم-او-به-ازدواج-موقت-راضی-است-به-نظر-شما-او-را-به-خانه-بیاورم-و-خانواده-ام-را-راضی-کنم-که-بینمان-صیغه-موقت-جاری-شود-تا-او-اوضاعش-بهتر-شود-خوب-فکریست؟.-خواهشا-به-عنوان-یک-وکیل-خوب-مرا-راهنمایی-کنید-؟
با توجه به میل و اراده ی خودتان در جاری کردن صیغه و هم چنین محرم بودنتان پس از صیغه و در هنگام رابطه ی جنسی و ازاله ی بکارت ، به نظر می رسد با طرح شکایت به جایی نخواهید رسید چون به دلیل محرم بودنتان ، مرتکب جرمی نشده است. اما در خصوص سؤال دوم ، اگر خانواده تان راضی می شوند و تازه کار بدتر از اینی که هست نمی شود ، می توانید اینکار را بکنید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.