×

با سلام مدتی پیش بنا به تحریک یکی از اعضای خانواده نام خود را از ها

با سلام مدتی پیش بنا به تحریک یکی از اعضای خانواده نام خود را از هادی به نوید تغییر دادم با حکم دادگاه با این درخواست که نام مستعار من نوید است ولی بعد از انجام اینکار بشدت پشیمان شدم در حدی که اکنون دچار افسردگی شده ام و از صبح تا شام بخودم لعنت میکنم و امور روزمره ام دچار مشکل شده است در حالی که همه مرا به نام هادی صدا می زنند نمی دانم چرا اینکار احمقانه را انجام دادم آیا هیچ راه قانونی و غیر قانونی برای برگشت به نام اصلی وجود ندارد ؟ با تشکر لطفا این سئوال محرمانه باشد

با-سلام

مدتی-پیش-بنا-به-تحریک-یکی-از-اعضای-خانواده-نام-خود-را-از-هادی-به-نوید-تغییر-دادم-با-حکم-دادگاه-با-این-درخواست-که-نام-مستعار-من-نوید-است-ولی-بعد-از-انجام-اینکار-بشدت-پشیمان-شدم-در-حدی-که-اکنون-دچار-افسردگی-شده-ام-و-از-صبح-تا-شام-بخودم-لعنت-میکنم-و-امور-روزمره-ام--دچار-مشکل-شده-است-در-حالی-که-همه-مرا-به-نام-هادی-صدا-می-زنند-نمی-دانم-چرا-اینکار-احمقانه-را-انجام-دادم--آیا-هیچ-راه-قانونی-و-غیر-قانونی-برای-برگشت-به-نام-اصلی-وجود-ندارد-؟
با-تشکر

لطفا-این-سئوال-محرمانه-باشد
وکیل  با سلام متاسفانه با توجه به رویه موجود در محاکم چنین امری ممکن نیست و از نظره غیر قانونی نیز در تخصص اینجانب نمیباشد. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.