×

سلام بعد از گذشت یکسال از تصادف منجر به فوت ک با اعتراض به نظر کارشناس

سلام بعد از گذشت یکسال از تصادف منجر به فوت ک با اعتراض به نظر کارشناسان 1 و 3 و 5 نفره و تشکیل هییت هفت نفره کارشناسان ک نظر مثبت نسبت به عدم تقصیر اینجانب و اعلام 100درصدی مقصر بودن راننده طرف مقابل انجام شد دادگاه در هفته آتی برگزار میشود .میخواهم مطلع شوم در این جلسه قاضی نسبت به صدور حکم تقدام نماید و مورد اعتراض متهم واقع شود دادگاه تجدید نظر ممکنه بفرسته هییت 9 نفره؟یا اخرین هییت رو نظرشو قبول میکنه؟و اینکه من ماشینمو فروختم هییت نه نفره از رو عکس میتونه کارشناسی کنه ؟

سلام-بعد-از-گذشت-یکسال-از-تصادف-منجر-به-فوت-ک-با-اعتراض-به-نظر-کارشناسان-1-و-3-و-5-نفره-و-تشکیل-هییت-هفت-نفره-کارشناسان-ک-نظر-مثبت-نسبت-به-عدم-تقصیر-اینجانب-و-اعلام-100درصدی-مقصر-بودن-راننده-طرف-مقابل-انجام-شد-دادگاه-در-هفته-آتی-برگزار-میشود-.میخواهم-مطلع-شوم-در-این-جلسه-قاضی-نسبت-به-صدور-حکم-تقدام-نماید-و-مورد-اعتراض-متهم-واقع-شود-دادگاه-تجدید-نظر-ممکنه-بفرسته-هییت-9-نفره؟یا-اخرین-هییت-رو-نظرشو-قبول-میکنه؟و-اینکه-من-ماشینمو-فروختم-هییت-نه-نفره-از-رو-عکس-میتونه-کارشناسی-کنه-؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.