×

با سلام شهرداری بدون دریافت تاییدیه استاندارد آسانسور از سازمان ملی ا

با سلام شهرداری بدون دریافت تاییدیه استاندارد آسانسور از سازمان ملی استاندارد، برای ساختمان پایان کار صادر نموده است. با استناد به کدام ماده قانونی یا بخشنامه یا ... میشود از شهرداری شکایت کرد؟ کدام ماده قانونی یا بخشنامه، شهرداری را مجبور به دریافت تاییدیه استاندارد آسانسور قبل از صدور پایان کار میکند؟

با-سلام
شهرداری-بدون-دریافت-تاییدیه-استاندارد-آسانسور-از-سازمان-ملی-استاندارد،-برای-ساختمان-پایان-کار-صادر-نموده-است.-با-استناد-به-کدام-ماده-قانونی-یا-بخشنامه-یا-...-میشود-از-شهرداری-شکایت-کرد؟-کدام-ماده-قانونی-یا-بخشنامه،-شهرداری-را-مجبور-به-دریافت-تاییدیه-استاندارد-آسانسور-قبل-از-صدور-پایان-کار-میکند؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.