×

چگونگی ابطال قرارداد سبدگردانی تضمینی ضمن عرض سلام بنده به عنوان س

چگونگی ابطال قرارداد سبدگردانی تضمینی ضمن عرض سلام بنده به عنوان سبدگردان بورس یک فقره قرارداد سبدگردانی تضمینی را با یک سرمایه گذار منعقد نموده ام به نحوی که در قرارداد، پرداخت سود ماهیانه و همچنین جبران ضرر و زیان های اصل سرمایه ی سرمایه گذار، توسط سبرگردان (شخصی که معاملات را انجام میدهد) تضمین شده است. حال با توجه به ریزش های شدید و پیش بینی نشده ای که در بازار بورس اتفاق افتاده و باعث شده که علاوه بر تحقق پیدا نکردن سودهای تضمین شده (که تاکنون مادل 25 درصد سرمایه هست) از اصل سرمایه نیز بیست و پنج درصد دچار زیان شود و کاهش یابد. در حال حاضر سرمایه گذار قصد مطالبه کامل خسارات وارده برای اصل و سود تضمین شده (که معادل پنجاه درصد سرمایه اولیه است) را از طریق طرح دعوی در دادگاه و به اجرا گذاشتن چک ضمانتی مربوطه دارد. سوالی که بنده دارم اینست که چون قرارداد سبدگردانی با سرمایه افراد دیگر به نوعی در قالب عقد مضاربه قرار می گیرد آیا با توجه به ماده 558 قانون مدنی امکان ابطال این قرارداد تضمینی و منتفی شدن تعهدات جبران خسارت توسط سبدگردان وجود دارد؟ ضمنا بخشی از قرارداد مزبور جهت استحضار بیان می گردد: ماده 7 : سبدگردان ضمن تضمین پرداخت سود علی الحساب سالانه ۷۲ درصد در پایان قرارداد و بازپرداخت اصل سرمایه سرمایه گذار در پایان دوره قرارداد، در سود و زیان حاصل از فعالیت سبدگردانی مشارکت داشته و حق الزحمه وی برابر با ۲۵ درصد از سود می باشد. تبصره ۱: در صورت منفی بودن تراز نهایی پرتفوی سهام، جبران ۱۰۰ درصد خسارت سرمایه گذار بر عهده سبدگردان می باشد. ماده 27 : مدت زمان پرداخت خسارت وارده بر سرمایه گذار حداکثر یک ماه پس از فسخ قرارداد بوده و مازاد بر آن شامل پرداخت وجه التزام به میزان ماهیانه ۴ درصد مبلغ مورد مطالبه می باشد. ماده 30 : در صورت کاهش ۲۵ درصد از ارزش پرتفوی سهام نسبت به سرمایه گذاری انجام شده هر یک از طرفین می توانند تقاضای فسخ یک طرفه قرارداد را ارائه دهند.

چگونگی-ابطال-قرارداد-سبدگردانی-تضمینی

ضمن-عرض-سلام
بنده-به-عنوان-سبدگردان-بورس-یک-فقره-قرارداد-سبدگردانی-تضمینی-را-با-یک-سرمایه-گذار-منعقد-نموده-ام-به-نحوی-که-در-قرارداد،-پرداخت-سود-ماهیانه-و-همچنین-جبران-ضرر-و-زیان-های-اصل-سرمایه-ی-سرمایه-گذار،-توسط-سبرگردان-(شخصی-که-معاملات-را-انجام-میدهد)-تضمین-شده-است.
حال-با-توجه-به-ریزش-های-شدید-و-پیش-بینی-نشده-ای-که-در-بازار-بورس-اتفاق-افتاده-و-باعث-شده-که-علاوه-بر-تحقق-پیدا-نکردن-سودهای-تضمین-شده-(که-تاکنون-مادل-25-درصد-سرمایه-هست)-از-اصل-سرمایه-نیز-بیست-و-پنج-درصد-دچار-زیان-شود-و-کاهش-یابد.
در-حال-حاضر-سرمایه-گذار-قصد-مطالبه-کامل-خسارات-وارده-برای-اصل-و-سود-تضمین-شده-(که-معادل-پنجاه-درصد-سرمایه-اولیه-است)-را-از-طریق-طرح-دعوی-در-دادگاه-و-به-اجرا-گذاشتن-چک-ضمانتی-مربوطه-دارد.-
سوالی-که-بنده-دارم-اینست-که-چون-قرارداد-سبدگردانی-با-سرمایه-افراد-دیگر-به-نوعی-در-قالب-عقد-مضاربه-قرار-می-گیرد-آیا-با-توجه-به-ماده-558-قانون-مدنی-امکان-ابطال-این-قرارداد-تضمینی-و-منتفی-شدن-تعهدات-جبران-خسارت-توسط-سبدگردان-وجود-دارد؟

ضمنا-بخشی-از-قرارداد-مزبور-جهت-استحضار-بیان-می-گردد:
ماده-7-:-سبدگردان-ضمن-تضمین-پرداخت-سود-علی-الحساب-سالانه-۷۲-درصد-در-پایان-قرارداد-و-بازپرداخت-اصل-سرمایه-سرمایه-گذار-در-پایان-دوره-قرارداد،-در-سود-و-زیان-حاصل-از-فعالیت-سبدگردانی-مشارکت-داشته-و-حق-الزحمه-وی-برابر-با-۲۵-درصد-از-سود-می-باشد.
تبصره-۱:-در-صورت-منفی-بودن-تراز-نهایی-پرتفوی-سهام،-جبران-۱۰۰-درصد-خسارت-سرمایه-گذار-بر-عهده-سبدگردان-می-باشد.
ماده-27-:-مدت-زمان-پرداخت-خسارت-وارده-بر-سرمایه-گذار-حداکثر-یک-ماه-پس-از-فسخ-قرارداد-بوده-و-مازاد-بر-آن-شامل-پرداخت-وجه-التزام-به-میزان-ماهیانه-۴-درصد-مبلغ-مورد-مطالبه-می-باشد.
ماده-30-:-در-صورت-کاهش-۲۵-درصد-از-ارزش-پرتفوی-سهام-نسبت-به-سرمایه-گذاری-انجام-شده-هر-یک-از-طرفین-می-توانند-تقاضای-فسخ-یک-طرفه-قرارداد-را-ارائه-دهند.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.