×

کسی که از شوهرش جدا شده و مهریه اش را بصورت قسطی دریافت میکند اگر بعد

کسی که از شوهرش جدا شده و مهریه اش را بصورت قسطی دریافت میکند اگر بعد از چند سال با شخص دیگری ازدواج کند آیا در اینصورت شوهر سابقش ملزم است مابقی مهریه اش را بپردازد؟

کسی-که-از-شوهرش-جدا-شده-و-مهریه-اش-را-بصورت-قسطی-دریافت-میکند-اگر-بعد-از-چند-سال-با-شخص-دیگری-ازدواج-کند-آیا-در-اینصورت-شوهر-سابقش-ملزم-است-مابقی-مهریه-اش-را-بپردازد؟
وکیل  با سلام بله ملزم می باشد که تمام مهریه را پرداخت کند چه خانم ازدواج کند یا نکند. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.