×

با سلام، به عنوان پیمانکار در یکی از فازهای پارس جنوبی قرارداد ساخت پا

با سلام، به عنوان پیمانکار در یکی از فازهای پارس جنوبی قرارداد ساخت پالایشگاه داشتم، در پایان پروژه و پس از طرح ادعاهایی در خصوص هزینه های مازاد در انجام موضوع قرارداد، از سوی کارفرما تحت فشار قرار گرفتم که مبلغی را دریافت نموده و با امضای صورتجلسه ترک ادعا حق هرگونه ادعایی را در اینده از خود ساقط نمایم، حال در حال پیگیری حقوق حقه خود از طریق مراجع قضایی و داروی هستم و می خواستم بدانم آیا مواد قانونی وجود دارد که با استناد به آنها بتوانم سندیت و اعتبار این صورتجلسه منعقد شده را مورد سوال و شک قرار دهم و با رد این صورتجلسه به دلایلی مانند تحت فشار قرار داشتن، عدم آگاهی از مفاد آن و ... کلیه مطالبات خود را (که مبلغ مورد توافق در این صورتجلسه بخش بسیار کوچکی از کل آن است) مطالبه نمایم؟ با سپاس فراوان از پاسخگویی شما

با-سلام،-به-عنوان-پیمانکار-در-یکی-از-فازهای-پارس-جنوبی-قرارداد-ساخت-پالایشگاه-داشتم،-در-پایان-پروژه-و-پس-از-طرح-ادعاهایی-در-خصوص-هزینه-های-مازاد-در-انجام-موضوع-قرارداد،-از-سوی-کارفرما-تحت-فشار-قرار-گرفتم-که-مبلغی-را-دریافت-نموده-و-با-امضای-صورتجلسه-ترک-ادعا-حق-هرگونه-ادعایی-را-در-اینده-از-خود-ساقط-نمایم،-حال-در-حال-پیگیری-حقوق-حقه-خود-از-طریق-مراجع-قضایی-و-داروی-هستم-و-می-خواستم-بدانم-آیا-مواد-قانونی-وجود-دارد-که-با-استناد-به-آنها-بتوانم-سندیت-و-اعتبار-این-صورتجلسه-منعقد-شده-را-مورد-سوال-و-شک-قرار-دهم-و-با-رد-این-صورتجلسه-به-دلایلی-مانند-تحت-فشار-قرار-داشتن،-عدم-آگاهی-از-مفاد-آن-و-...-کلیه-مطالبات-خود-را-(که-مبلغ-مورد-توافق-در-این-صورتجلسه-بخش-بسیار-کوچکی-از-کل-آن-است)-مطالبه-نمایم؟-با-سپاس-فراوان-از-پاسخگویی-شما

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.