×

با سلام زمین ما توی طرح شهرداری افتاد و شهرداری با مادرم که کم سواد هس

با سلام زمین ما توی طرح شهرداری افتاد و شهرداری با مادرم که کم سواد هست صحبت کردن که تو هیچ حقی در این زمین نداری زیرا موقع خرید زمین با ما در میان نزاشتی حالا هم نصف زمینو برداشتن و از مادرم امضا و اثر انگشت گرفتن و گفتن زمین با قی مانده سه پلاک میشه در صورتی که یه پلاک هم بزور میشه . لازم به ذکر هست امضا و اپر انگشت محضری نبوده و توی شهرداری صورت گرفته ایا میشه با حساب اینکه مادرم را گول زدن و قیمت زمینی که گرفتن رو بهش ندادن و فقط دور زمین دیوار کشیدن و کلی منت گذاشتن که اینم حقت نیست ازشون شکایت کرد ؟ ایا میشه حقمان را از شهرداری و کارکنانش که به مادرم دروغ گفتن گرفت ؟ ما در بوشهر و ابپخش زندگی میکنیم

با-سلام-زمین-ما-توی-طرح-شهرداری-افتاد-و-شهرداری-با-مادرم-که-کم-سواد-هست-صحبت-کردن-که-تو-هیچ-حقی-در-این-زمین-نداری-زیرا-موقع-خرید-زمین-با-ما-در-میان-نزاشتی-حالا-هم-نصف-زمینو-برداشتن-و-از-مادرم-امضا-و-اثر-انگشت-گرفتن-و-گفتن-زمین-با-قی-مانده-سه-پلاک-میشه-در-صورتی-که-یه-پلاک-هم-بزور-میشه-.-لازم-به-ذکر-هست-امضا-و-اپر-انگشت-محضری-نبوده-و-توی-شهرداری-صورت-گرفته-ایا-میشه-با-حساب-اینکه-مادرم-را-گول-زدن-و-قیمت-زمینی-که-گرفتن-رو-بهش-ندادن-و-فقط-دور-زمین-دیوار-کشیدن-و-کلی-منت-گذاشتن-که-اینم-حقت-نیست--ازشون-شکایت-کرد-؟-ایا-میشه-حقمان-را-از-شهرداری-و-کارکنانش-که-به-مادرم-دروغ-گفتن-گرفت-؟
ما-در-بوشهر-و-ابپخش-زندگی-میکنیم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.