×

با عرض سلام و ادب سال ۷۳ پدرم سرقفلی مغازه ای را که شخصی قبل از پدر س

با عرض سلام و ادب سال ۷۳ پدرم سرقفلی مغازه ای را که شخصی قبل از پدر سال ۵۷ از خود مالک خریده بود، خرید، بنجاق اصلی دست نویس بوده ، مالک به حق انتقال بغیر اشاره نکرده، اجاره بها تعیین شده با چندتا شاهد، در بنجاق دست نویس پدر با مالک سرقفلی دوم، رضایت مالک بر عهده فروشنده نوشته شده با تعیین اجاره بها که به وراث( مالک فوت شده) پرداخت شود،از آنموقع تاکنون وراث برای اخذ اجاره بها از پدر نیامده اند،( هر یک در چند شهر دیگر)، البته در شهرستان ما روابط بین موجر و مستأجر اجرایی نیست، سال ۹۳ سه دانگ سرقفلی را از پدر خریدم و سال۹۵ پدر سه دانگ دیگر را به شخص دیگر فروخت، امسال قصد فروش سهم خود بصورت مشاعی به شریکم را داشتم، ابتدا اظهار نامه ای از طریق دفتر خدمات قضایی به وراث(۲۶ورثه) ارسال کردم( با عنوان قصد فروش سهم خود دارم و بدوا به شما اعلام میکنم.....با مهلت جواب دهی ۱۵ روز) ، فقط دو تن از وراث را میشناسم که در شهر خودمان هستن و آدرس مابقی را از ایشان گرفتم، بعد از گذشت دو ماه از ارسال جوابی از سوی وراث نیامد( یا در محل حاضر نبودن یا به فامیل وارث ابلاغ یا آدرس اشتباه بود... بجز دو سه نفر که ثبت ثنا داشتند)احتمال جواب دهی نمیدادم(رابطه آنچنانی با هم ندارند) سرانجام با شریکم در بنگاه بصورت مبایعه نامه ۴ صفحه ای معامله کردیم، حق مالکیت و رضایت مالک بر عهده من است، خریدار مبلغ ۲۵ میلیون تومان بابت حق مالکیت نگه داشته و میگه هر وقت حق مالکیت وراث را دادی( دقیق نمیدانم باید پرداخت کرد یا راهی برای نپرداختن است؟ اگر راهی هست راه حل چیست؟ که این یه سوال بنده از شما وکیل محترم است) در ازای دریافت رسید از وراث، تصفیه میکنیم، حال مشکل و سوال من این است: حق مالکیت که قانونی نیست و عرفی ست، بنظر شما آسانترین، بصرفه ترین، بی دردسرترین اقدام قانونی( یا بصورت کدخدا منشانه) علیه خریدار چیست ؟ تا مطالبه وجه کنم؟ ممنون از راهنمایی و جواب

با-عرض-سلام-و-ادب
سال-۷۳-پدرم-سرقفلی-مغازه-ای-را-که-شخصی-قبل-از-پدر-سال-۵۷-از-خود-مالک-خریده-بود،-خرید،-بنجاق-اصلی-دست-نویس-بوده-،-مالک-به-حق-انتقال-بغیر-اشاره-نکرده،-اجاره-بها-تعیین-شده-با-چندتا-شاهد،-در-بنجاق-دست-نویس-پدر-با-مالک-سرقفلی-دوم،-رضایت-مالک-بر-عهده-فروشنده-نوشته-شده-با-تعیین-اجاره-بها-که-به-وراث(-مالک-فوت-شده)-پرداخت-شود،از-آنموقع-تاکنون-وراث-برای-اخذ-اجاره-بها-از-پدر-نیامده-اند،(-هر-یک-در-چند-شهر-دیگر)،-البته-در-شهرستان-ما-روابط-بین-موجر-و-مستأجر-اجرایی-نیست،-سال-۹۳-سه-دانگ-سرقفلی-را-از-پدر-خریدم-و-سال۹۵-پدر-سه-دانگ-دیگر-را-به-شخص-دیگر-فروخت،-امسال-قصد-فروش-سهم-خود-بصورت-مشاعی-به-شریکم-را-داشتم،-ابتدا-اظهار-نامه-ای-از-طریق-دفتر-خدمات-قضایی-به-وراث(۲۶ورثه)-ارسال-کردم(-با-عنوان-قصد-فروش-سهم-خود-دارم-و-بدوا-به-شما-اعلام-میکنم.....با-مهلت-جواب-دهی-۱۵-روز)-،-فقط-دو-تن-از-وراث-را-میشناسم-که-در-شهر-خودمان-هستن-و-آدرس-مابقی-را-از-ایشان-گرفتم،-بعد-از-گذشت-دو-ماه-از-ارسال-جوابی-از-سوی-وراث-نیامد(-یا-در-محل-حاضر-نبودن-یا-به-فامیل-وارث-ابلاغ-یا-آدرس-اشتباه-بود...-بجز-دو-سه-نفر-که-ثبت-ثنا-داشتند)احتمال-جواب-دهی-نمیدادم(رابطه-آنچنانی-با-هم-ندارند)-سرانجام-با-شریکم-در-بنگاه-بصورت-مبایعه-نامه-۴-صفحه-ای-معامله-کردیم،-حق-مالکیت-و-رضایت-مالک-بر-عهده-من-است،-خریدار-مبلغ-۲۵-میلیون-تومان-بابت-حق-مالکیت-نگه-داشته-و-میگه-هر-وقت-حق-مالکیت-وراث-را-دادی(-دقیق-نمیدانم-باید-پرداخت-کرد-یا-راهی-برای-نپرداختن-است؟-اگر-راهی-هست-راه-حل-چیست؟-که-این-یه-سوال-بنده-از-شما-وکیل-محترم-است)-در-ازای-دریافت-رسید-از-وراث،-تصفیه-میکنیم،-حال-مشکل-و-سوال-من-این-است:-حق-مالکیت-که-قانونی-نیست-و-عرفی-ست،-بنظر-شما-آسانترین،-بصرفه-ترین،-بی-دردسرترین-اقدام-قانونی(-یا-بصورت-کدخدا-منشانه)-علیه-خریدار-چیست-؟-تا-مطالبه-وجه-کنم؟
ممنون-از-راهنمایی-و-جواب

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.