×

با سلام به استحضار می رساند پدر من در سال 75 فوت کرد و ورثه بهره بردار

با سلام به استحضار می رساند پدر من در سال 75 فوت کرد و ورثه بهره برداری از کارخانه مرحوم را با مدیریت توافقی من ادامه دادند، اینجانب در ابتدای سال 81 طی وکالت محضری بلاعزل 20 ساله نسبت به قدرالسهم خود اداره امور و گردش کار کارخانه را به ورثه دیگری واگذار کردم که البته کارخانه به دلیل مستهلک شدن در ابتدای سال 84 کلا تعطیل شد. به تازگی متوجه شدم که مبلغی از حساب بانکی من غیرقابل برداشت شده که مشخص شده به دستور تامین اجتماعی بازداشت شده است، بیمه اعلام می کند این بدهی مربوط به عدم پرداخت حق بیمه کارگران از ابتدای سال 81 تا زمان تعطیلی کارخانه می باشد که البته با جرائم چند برابر شده است. اعلام داشتم که اولا من مالک کارخانه نیستم و 5 ورثه دیگر نیز هستند ثانیا با ارائه وکالتنامه گفتم دوره بدهی دقیقا منطبق بر زمانیست که من قدرالسهم خود را به ورثه دیگر واگذار نموده ام و بنابر این ایشان باید پاسخگوی عدم پرداخت بدهی اولیه و جرائم بعدی باشد و روح من از این موضوع خبردار نیست لذا اگر قصد بازداشت حساب دارید حال که متوجه شده اید باید حساب وکیل را بازداشت کنید. اداره بیمه توجهی نمی کند و همچنان به توقیف و مسدود کردن مبلغ حساب من ادامه می دهد. 1ـ از تامین اجتماعی شکایت کنم بهتر است البته به کجا؟ 2ـ یا از وکیل شکایت کنم و معادل مبلغ بازداشتی را از ایشان طلب کنم بهتر است و البته به کجا؟ مبلغ بازداشتی دو میلیون و پانصد هزار تومان می باشد. با تشکر از راهنمایی شما.

با-سلام-به-استحضار-می-رساند-پدر-من-در-سال-75-فوت-کرد-و-ورثه-بهره-برداری-از-کارخانه-مرحوم-را-با-مدیریت-توافقی-من-ادامه-دادند،-اینجانب-در-ابتدای-سال-81-طی-وکالت-محضری-بلاعزل-20-ساله-نسبت-به-قدرالسهم-خود-اداره-امور-و-گردش-کار-کارخانه-را-به-ورثه-دیگری-واگذار-کردم-که-البته-کارخانه-به-دلیل-مستهلک-شدن-در-ابتدای-سال-84-کلا-تعطیل-شد.
به-تازگی-متوجه-شدم-که-مبلغی-از-حساب-بانکی-من-غیرقابل-برداشت-شده-که-مشخص-شده-به-دستور-تامین-اجتماعی-بازداشت-شده-است،-بیمه-اعلام-می-کند-این-بدهی-مربوط-به-عدم-پرداخت-حق-بیمه-کارگران-از-ابتدای-سال-81-تا-زمان-تعطیلی-کارخانه-می-باشد-که-البته-با-جرائم-چند-برابر-شده-است.
اعلام-داشتم-که-اولا-من-مالک-کارخانه-نیستم-و-5-ورثه-دیگر-نیز-هستند-ثانیا-با-ارائه-وکالتنامه-گفتم-دوره-بدهی-دقیقا-منطبق-بر-زمانیست-که-من-قدرالسهم-خود-را-به-ورثه-دیگر-واگذار-نموده-ام-و-بنابر-این-ایشان-باید-پاسخگوی-عدم-پرداخت-بدهی-اولیه-و-جرائم-بعدی-باشد-و-روح-من-از-این-موضوع-خبردار-نیست-لذا-اگر-قصد-بازداشت-حساب-دارید-حال-که-متوجه-شده-اید-باید-حساب-وکیل-را-بازداشت-کنید.
اداره-بیمه-توجهی-نمی-کند-و-همچنان-به-توقیف-و-مسدود-کردن-مبلغ-حساب-من-ادامه-می-دهد.
1ـ-از-تامین-اجتماعی-شکایت-کنم-بهتر-است-البته-به-کجا؟-2ـ-یا-از-وکیل-شکایت-کنم-و-معادل-مبلغ-بازداشتی-را-از-ایشان-طلب-کنم-بهتر-است-و-البته-به-کجا؟-مبلغ-بازداشتی-دو-میلیون-و-پانصد-هزار-تومان-می-باشد.
با-تشکر-از-راهنمایی-شما.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.