×

سلام خیلی ممنونم از این که این وب سایت رو در اختیارما انسانهای بی تج

سلام خیلی ممنونم از این که این وب سایت رو در اختیارما انسانهای بی تجربه در زمینه ی حقوق گذاشتید واقعیت این میباشد که پدر بزرگ بنده یک مغازه ی سرقفلی در حدود 40 سال پیش خریداری کرده وصاحب آن فوت کرده وچند دست تابه حال چرخیده است وپدر بزرگ بنده سرقفلی را با این بند خریده است : که برای تغییر آن باید رضایت صاحب ملک رو داشته باشد ولی این ملک صاحبی جدید دارد آیا بنده برای تغییر کاربری این مغازه حتما باید رضایت این صاحب جدید را داشته باشم؟

سلام-
خیلی-ممنونم-از-این-که-این-وب-سایت-رو-در-اختیارما-انسانهای-بی-تجربه-در-زمینه-ی-حقوق-گذاشتید
واقعیت-این-میباشد-که-پدر-بزرگ-بنده-یک-مغازه-ی-سرقفلی-در-حدود-40-سال-پیش-خریداری-کرده-وصاحب-آن-فوت-کرده-وچند-دست-تابه-حال-چرخیده-است-وپدر-بزرگ-بنده-سرقفلی-را-با-این-بند-خریده-است-:-که-برای-تغییر-آن-باید-رضایت-صاحب-ملک-رو-داشته-باشد
ولی-این-ملک-صاحبی-جدید-دارد-آیا-بنده-برای-تغییر-کاربری-این-مغازه-حتما-باید-رضایت-این-صاحب-جدید-را-داشته-باشم؟
منظور شما از تغییر مشخص نیست؟ در خصوص چند دست چرخیدن نیز آیا عوض شدن مالکین مدنظر شما؟ با این حال چون مالک جدید قائم مقام مالک قبلی است، کلیه حقوق و تکالیف وی به مالک جدید می رسد و لذا شما باید از ایشان کسب اجازه کنید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.