×

با سلام ، برای اجرای حکم خلع ید، بعد از اجرای مراحل : ۱- مراجعه نمایند

با سلام ، برای اجرای حکم خلع ید، بعد از اجرای مراحل : ۱- مراجعه نماینده کلانتری به محل و ممانعت از اجرا ( ۲ مرتبه ) . ۲ - مراجعه نماینده و دادورز به ممانعت از اجرا . حال دستور به نماینده دادستان جهت اجرای حکم صادر شده و طی هماهنگی با نماینده دادستان لیستی جهت اجرای حکم داده شده شامل : ماشین ، ۸ نفر کارگر ، حافظ ، کلید ساز . سوال بنده این است : ماشین را برای چه آدرسی باید هماهنگ کنم و هزینه های با چه کسی است چون وقتی من هماهنگ میکنم طرف حساب من میشوم و با صاحب اساس کاری ندارند و از طرفی اگر طرف مقابل حضور نداشته باشد و حافظی هم نتوانم جور کنم تکلیف چیست؟ با تشکر.

با-سلام-،-برای-اجرای-حکم-خلع-ید،-بعد-از-اجرای-مراحل-:-۱--مراجعه-نماینده-کلانتری-به-محل-و-ممانعت-از-اجرا-(-۲-مرتبه-)-.-۲---مراجعه-نماینده-و-دادورز-به-ممانعت-از-اجرا--.-حال-دستور-به-نماینده-دادستان-جهت-اجرای-حکم-صادر-شده-و-طی-هماهنگی-با-نماینده-دادستان-لیستی-جهت-اجرای-حکم-داده-شده-شامل-:-ماشین-،-۸-نفر-کارگر-،-حافظ-،-کلید-ساز-.-سوال-بنده-این-است-:-ماشین-را-برای-چه-آدرسی-باید-هماهنگ-کنم-و-هزینه-های-با-چه-کسی-است-چون-وقتی-من-هماهنگ-میکنم-طرف-حساب-من-میشوم-و-با-صاحب-اساس-کاری-ندارند-و-از-طرفی-اگر-طرف-مقابل-حضور-نداشته-باشد-و-حافظی-هم-نتوانم-جور-کنم-تکلیف-چیست؟-با-تشکر.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.