×

سلام- اینجانب احدی ازورثه ذکور درشهرقم هستم،مرحوم پدرم قطعه زمینی به

سلام- اینجانب احدی ازورثه ذکور درشهرقم هستم،مرحوم پدرم قطعه زمینی به متراژ3145مترمربع را درسال 1351بصورت سندقطعی خریداری نموده که بعدازانقلاب درسال1361توسط کمیسیون ماده 12رای موات برآن صادرشده است ومرحوم پدرم درسال1374فوت نموده که جهت اخذحدنصاب مالکانه 1000مترطبق ماده 7زمین شهری مصوب 1366به اداره راه وشهرسازی مراجعه کردم که کارمندان مربوطه سازمان مذکور به بنده گفتند که:چون زمین شماطبق قانون اراضی شهری مصوب 1360موات اعلام گردیده وپدرت درسال1374 فوت نموده است ،برطبق قانون اراضی شهری آن سال ، به میزان600 متربه شما تعلق می گیرد درحالیکه بنده برطبق ماده 7زمین شهری مصوب1366که اشاره1000مترمربع دارد اصراردارم، لطفا درصورت تاییدویا رد حدنصاب فوق ، کلیه مستندات قانونی موجوددر سیسیتم اداری وقضایی کشورمان را بیان نمایید. باتشکر

سلام--اینجانب-احدی-ازورثه-ذکور--درشهرقم-هستم،مرحوم-پدرم-قطعه-زمینی-به-متراژ3145مترمربع-را-درسال-1351بصورت-سندقطعی-خریداری-نموده-که-بعدازانقلاب-درسال1361توسط-کمیسیون-ماده-12رای-موات-برآن-صادرشده-است-ومرحوم-پدرم-درسال1374فوت-نموده-که-جهت-اخذحدنصاب-مالکانه-1000مترطبق-ماده-7زمین-شهری-مصوب-1366به-اداره-راه-وشهرسازی-مراجعه-کردم-که-کارمندان-مربوطه-سازمان-مذکور-به-بنده-گفتند-که:چون-زمین-شماطبق-قانون-اراضی-شهری-مصوب-1360موات-اعلام-گردیده-وپدرت-درسال1374-فوت-نموده-است-،برطبق-قانون-اراضی-شهری-آن-سال-،-به-میزان600-متربه-شما-تعلق-می-گیرد-درحالیکه-بنده-برطبق-ماده-7زمین-شهری-مصوب1366که-اشاره1000مترمربع-دارد-اصراردارم،-لطفا-درصورت-تاییدویا-رد-حدنصاب-فوق-،-کلیه-مستندات-قانونی-موجوددر-سیسیتم-اداری-وقضایی-کشورمان-را-بیان-نمایید.---باتشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.