×

با سلام هزینه حق الوکاله برای الزام به تنظیم سند یک آپارتمان 86 متری

با سلام هزینه حق الوکاله برای الزام به تنظیم سند یک آپارتمان 86 متری به قیمت روز 150 میلیون تومان چقدر است ؟ آیا پس از صدور رای به نفع من می توانم کل مبلغ حق الوکاله را از خوانده طلب نمایم ؟ در صورتی که عدم حضور فروشنده را نداشته باشم آیا می توانم ضرر و زیان توافق شده را مطالبه کنم یا خیر ؟

با-سلام
هزینه-حق-الوکاله-برای-الزام-به-تنظیم-سند-یک-آپارتمان-86-متری-به-قیمت-روز-150-میلیون-تومان-چقدر-است-؟
آیا-پس-از-صدور-رای-به-نفع-من-می-توانم-کل-مبلغ-حق-الوکاله-را-از-خوانده-طلب-نمایم-؟
در-صورتی-که-عدم-حضور-فروشنده-را-نداشته-باشم-آیا-می-توانم-ضرر-و-زیان-توافق-شده-را-مطالبه-کنم-یا-خیر-؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.