×

با عرض سلام و احترام نوع مشکل : دعاوی حقوقی اداره کار عنوان مشکل :

با عرض سلام و احترام نوع مشکل : دعاوی حقوقی اداره کار عنوان مشکل :شرکت می خواهد سنوات را بر اساس پایه بیمه(1.100) پرداخت نماید نه بر اساس حقوق واقعی اینجانب مدت 6 سال در شرکتی مشغول به کار بودم و این شرکت در این مدت قرارداد کار و فیش های حقوقی را به من تحویل نداده است و پرداختهای حقوق اینجانب تا 96/10/01 پارسال به صورت یک پرداخت و با نام حساب شرکت بوده است و گردش حسابهای آنها را دارم ولی از این تاریخ به بعد پرداختهای بعدی را در قالب دو پرداخت (پایه حقوق یک و میلیون از حساب شرکت و صد و مابقی حقوق حدود 3 میلیون از حساب فردی خارج از شرکت ) پرداخت نموده اند و هم اکنون که من طلب سنوات خود را می نمایم بر مبنای پایه حقوق بیمه 1.100 می خواهند تسویه نمایم چگونه می توانم بر مبنای حقوق واقعی خود تسویه نمایم ؟ آیا می توانم ادعا نمایم که طبق گردش حسابهای بانکی پرداختهای پارسال و افزایش حقوق سالیانه حقوق امسالم 3500 بوده است ؟ با تشکر از خدمات ارزنده شما

با--عرض-سلام-و-احترام-
نوع-مشکل-:-دعاوی-حقوقی-اداره-کار
عنوان-مشکل-:شرکت-می-خواهد--سنوات-را-بر-اساس-پایه-بیمه(1.100)-پرداخت-نماید-نه-بر-اساس-حقوق-واقعی--
اینجانب-مدت-6-سال-در-شرکتی-مشغول-به-کار-بودم-و-این-شرکت-در-این-مدت-قرارداد-کار-و-فیش-های-حقوقی-را-به-من-تحویل-نداده-است--و-پرداختهای-حقوق--اینجانب-تا-96/10/01-پارسال-به-صورت-یک-پرداخت-و-با-نام-حساب-شرکت-بوده-است--و-گردش-حسابهای-آنها-را-دارم-ولی-از-این-تاریخ-به-بعد-پرداختهای-بعدی-را-در-قالب-دو-پرداخت-(پایه-حقوق-یک-و-میلیون--از-حساب-شرکت-و-صد-و-مابقی-حقوق-حدود-3-میلیون-از-حساب-فردی-خارج-از-شرکت-)-پرداخت-نموده-اند-و-هم-اکنون-که-من-طلب-سنوات-خود-را-می-نمایم-بر-مبنای-پایه-حقوق-بیمه-1.100-می-خواهند-تسویه-نمایم-
چگونه-می-توانم-بر-مبنای-حقوق-واقعی-خود-تسویه-نمایم-؟
آیا-می-توانم-ادعا-نمایم-که-طبق-گردش-حسابهای-بانکی-پرداختهای-پارسال-و-افزایش-حقوق-سالیانه-حقوق-امسالم-3500-بوده-است-؟-
-با-تشکر-از-خدمات-ارزنده-شما

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.