×

با سلام پدرم در سال 83 منزل شخصی اش را سند دار کرده وبه نام مادرم سند

با سلام پدرم در سال 83 منزل شخصی اش را سند دار کرده وبه نام مادرم سند زد مادرم در سال 85 وپدرم در سال 86 فوت کرده ما دو فرزند هستیم که خواهرم هم در سال 88 بر اثر تصادف فوت می کند ایشانازدواج کرده بوده ولی فرزندی ندارد آیا به دامادم منزل پدری ام به ارث می رسد یا خیر؟ وبه چه مقدار؟

با-سلام-پدرم-در-سال-83-منزل-شخصی-اش-را-سند-دار-کرده-وبه-نام-مادرم-سند-زد-مادرم-در-سال-85-وپدرم-در-سال-86-فوت-کرده-ما-دو-فرزند-هستیم-که-خواهرم-هم-در-سال-88-بر-اثر-تصادف-فوت-می-کند-ایشانازدواج-کرده--بوده-ولی-فرزندی-ندارد-آیا-به-دامادم-منزل-پدری-ام-به-ارث-می-رسد-یا-خیر؟-وبه-چه-مقدار؟
وکیل  طبق ماده 940 قانون مدنی زوجین که زوجیت آنها د ائمی بوده وممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برندو یک دوم از اموال زوجه را در صورت نداشتن فرزند به ارث می برد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.