×

سلام بنده به جرم جعل به تحمل 5/5 سال حبس محکوم و از سال 95 در حال تحمل

سلام بنده به جرم جعل به تحمل 5/5 سال حبس محکوم و از سال 95 در حال تحمل کیفر می باشم در اواخر سال 95 مشمول عفو رهبری گردید و حبس بنده به 2 سال و نه ماه کاهش یافت حال با توجه به اینکه 15 ماه کیفر خود را تحمل کرده ام می توانم تقاضای ازادی مشروط بنمایم ریس زندان و دادیار ناظر بر زندان نامه ازادی مشروط را صادر نمودند

سلام-بنده-به-جرم-جعل-به-تحمل-5/5-سال-حبس-محکوم-و-از-سال-95-در-حال-تحمل-کیفر-می-باشم-در-اواخر-سال-95-مشمول-عفو-رهبری-گردید-و-حبس-بنده-به-2-سال-و-نه-ماه-کاهش-یافت-حال-با-توجه-به-اینکه-15-ماه-کیفر-خود-را-تحمل-کرده-ام--می-توانم-تقاضای-ازادی-مشروط-بنمایم-ریس-زندان-و-دادیار-ناظر-بر-زندان-نامه-ازادی-مشروط-را-صادر-نمودند
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.