×

سلام وقت شما بخیر بنده ارپارتمانی را در سال ۹۵ معامله کردم قرار شد ساز

سلام وقت شما بخیر بنده ارپارتمانی را در سال ۹۵ معامله کردم قرار شد سازنده ۶ ما بعد سند بزند من چون میدانستم سازنده پایان کار و... بقیه کارها را انجام نداده به دفتر خانه نرفتم و عدم حضور نگرفتم بنده ۵۰ درصد مبلغ را پرداخت کردم مابقی قرار شد موقع سند به ایشان داده شود چون قرار بود وام بگیرم وام را بدون سند نمیدادند بنده تمام کارهای بانکی را انجام دادم و وام بنده حاضر بود اما فروشنده نتوانست سند را حاضر کند و در حال حاضر بعد ۴ سال هم موفق به دریافت سند نشده است ایا با توجه به مبایعه نامه که نوشته شده است اگر خریدار نتواند مبلغ قید شده را پرداخت کند و به هر دلیل نتواند وام دریافت کند معامعله بدون ضرر و زیان فسخ خواهد شد. با توجه به متن مبایعه نامه و نگرفتن عدم حضور سازنده در تاریخ مقرر سازنده میتواند معامله را فسخ کند؟ لازم به ذکر است با توجه به مشکلات ساخت سازنده هنوز موفق به دریافت سند نشده است. اما بنده را تهدید میکند که معامله را فسخ میکند .

سلام-وقت-شما-بخیر-بنده-ارپارتمانی-را-در-سال-۹۵-معامله-کردم-قرار-شد-سازنده-۶-ما-بعد-سند-بزند-من-چون-میدانستم-سازنده-پایان-کار-و...-بقیه-کارها-را-انجام-نداده-به-دفتر-خانه-نرفتم-و-عدم-حضور-نگرفتم-بنده-۵۰-درصد-مبلغ-را-پرداخت-کردم-مابقی-قرار-شد-موقع-سند-به-ایشان-داده-شود-چون-قرار-بود-وام-بگیرم-وام-را-بدون-سند-نمیدادند-بنده-تمام-کارهای-بانکی-را-انجام-دادم-و-وام-بنده-حاضر-بود-اما-فروشنده-نتوانست-سند-را-حاضر-کند-و-در-حال-حاضر-بعد-۴-سال-هم-موفق-به-دریافت-سند-نشده-است-ایا-با-توجه-به-مبایعه-نامه-که-نوشته-شده-است-اگر-خریدار-نتواند-مبلغ-قید-شده-را-پرداخت-کند-و-به-هر-دلیل-نتواند-وام-دریافت-کند-معامعله-بدون-ضرر-و-زیان-فسخ-خواهد-شد.-با-توجه-به-متن-مبایعه-نامه-و-نگرفتن-عدم-حضور-سازنده-در-تاریخ-مقرر-سازنده-میتواند-معامله-را-فسخ-کند؟-لازم-به-ذکر-است-با-توجه-به-مشکلات-ساخت-سازنده-هنوز-موفق-به-دریافت-سند-نشده-است.-اما-بنده-را-تهدید-میکند-که-معامله-را-فسخ-میکند-.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.