×

در مورد سوال قبل اینجانب که ملکی بو د آیا می توان احقاق حق کرد؟در صور

در مورد سوال قبل اینجانب که ملکی بو د آیا می توان احقاق حق کرد؟در صورتی که شما وکیل ما باشید حق وکالت چقدر است؟ و سوال بعدی ای که : اگر زنی فوت کند که دارای شوهر و مادر و چند فرزند دختر باشد تقسیم ارٍ برای وراث چگونه است؟

در-مورد-سوال-قبل-اینجانب-که--ملکی-بو-د-آیا-می-توان-احقاق-حق-کرد؟در-صورتی-که-شما-وکیل-ما-باشید-حق-وکالت-چقدر-است؟-و-سوال-بعدی-ای-که-:
اگر-زنی-فوت-کند--که-دارای-شوهر-و-مادر-و-چند-فرزند-دختر-باشد-تقسیم-ارٍ-برای-وراث-چگونه-است؟
وکیل  با سلام 1)در خصوص سوال قبلی،با وجود یک سری شرایط میتوان نتیجه گرفت، که البته پاسخ قطعی، مستلزم مشاهده تمامی مدارک و بررسی آن هاست.و اما در خصوص حق الوکاله چنانچه دعوی قابلیت طرح داشته باشد،طبق تعرفه قانونی خواهد بود. 2)مطابق قانون مدنی،سهم الارث مادر در اینجا یک سدس اموال،همسر:یک ربع،و فرزندان که در اینجا همه دختر میباشند:دو ثلث اموال خواهد بود که البتهسهم دخترها به صورت مساوی بین آنها تقسیم میگردد.در صورت اینکه پس از تقسیم چیزی باقی بماند به همین نسبت بین مادر متوفی و دختر ها تقسیم می شود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.