×

سللم خسته نباشید من برا یه خانومی کار مکردم ایشون متاهل و من مجرد هستم

سللم خسته نباشید من برا یه خانومی کار مکردم ایشون متاهل و من مجرد هستم بعد یه مدتی که بنده رفته بودم خونه این خانوم شوهر خانوم ایشون و مامور میان در میزنن و ما با لباس بیرون بودیم که در باز مکنیم و ما بازداشت مکنن بعد بازپرس دویست ملیون وسیقه میبره برامون که ما میزاریم خانوم میفرسته پزشک قانونی که جواب منفی میاد گوشی میفرسته پلیس فتا که اونم مثل اینکه منفی میاد به گفته پدر این خانوم نامه پلیس فتا من ندیدم جوابشو بعد سوهر این خانوم یسری نایلون میبره که از خونه گرفته بوده که اونم مدن پزشک قانونی که مگن جوابش اومده و مارو اصلا نخواستن تو جریان همین پرونده این خانوم فوت هم مکنه در اثر تصادف ناگفته نماند دوساله پیش این خانوم به جذم کلاه برداری از شوهرش شکایتم کرده مخواستم ببینم حکم بنده چیه و ایا تبعیدم به همچین پرونده هایی مدن ممنون از شما ارزو سللمتی

سللم-خسته-نباشید-من-برا-یه-خانومی-کار-مکردم-ایشون-متاهل-و-من-مجرد-هستم-بعد-یه-مدتی-که-بنده-رفته-بودم-خونه-این-خانوم-شوهر-خانوم-ایشون-و-مامور-میان-در-میزنن-و-ما-با-لباس-بیرون-بودیم-که-در-باز-مکنیم-و-ما-بازداشت-مکنن--بعد-بازپرس-دویست-ملیون-وسیقه-میبره-برامون-که-ما-میزاریم-خانوم-میفرسته-پزشک-قانونی-که-جواب-منفی-میاد-گوشی-میفرسته-پلیس-فتا-که-اونم-مثل-اینکه-منفی-میاد-به-گفته-پدر-این-خانوم-نامه-پلیس-فتا-من-ندیدم-جوابشو-بعد-سوهر-این-خانوم-یسری-نایلون-میبره-که-از-خونه-گرفته-بوده-که-اونم-مدن-پزشک-قانونی-که--مگن-جوابش-اومده-و-مارو-اصلا-نخواستن-تو-جریان-همین-پرونده-این-خانوم-فوت-هم-مکنه-در-اثر-تصادف-ناگفته-نماند-دوساله-پیش-این-خانوم-به-جذم-کلاه-برداری-از-شوهرش-شکایتم-کرده-مخواستم-ببینم-حکم-بنده-چیه-و-ایا-تبعیدم-به-همچین-پرونده-هایی-مدن-ممنون-از-شما-ارزو-سللمتی
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.