×

آیا امکان تنظیم قرارداد پرداخت حق الوکاله براساس بعد از کسب نتیجه هست

آیا امکان تنظیم قرارداد پرداخت حق الوکاله براساس بعد از کسب نتیجه هست یا خیر ؟

آیا-امکان-تنظیم-قرارداد-پرداخت-حق-الوکاله-براساس-بعد-از-کسب-نتیجه-هست-یا-خیر-؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.