×

در صورتیکه زوجی از هم جدا شده باشند و فرزند 4 ساله آنان تحت تکفل مادر

در صورتیکه زوجی از هم جدا شده باشند و فرزند 4 ساله آنان تحت تکفل مادر باشد و مادر بدون اطلاع پدر اقدام به ازداج مجدد کرده باشد و فرزند را نیز هنوز تحت تکفل خود نگه داشته باشد ایا مسیولیتی برای مادر و برای دفتر دفتری که ازدواج مجدد را ثبت کرده است ولی اطلاع به پدر طفل نداده اند وجود دارد؟

در-صورتیکه-زوجی-از-هم-جدا-شده-باشند-و-فرزند-4-ساله-آنان-تحت-تکفل-مادر-باشد-و-مادر-بدون-اطلاع-پدر-اقدام-به-ازداج-مجدد-کرده-باشد-و-فرزند-را-نیز-هنوز-تحت-تکفل-خود-نگه-داشته-باشد-ایا-مسیولیتی-برای-مادر-و-برای-دفتر-دفتری-که-ازدواج-مجدد-را-ثبت-کرده-است--ولی-اطلاع-به-پدر-طفل-نداده-اند-وجود-دارد؟
با سلام در پاسخ به سوال شما بایستی به عرض برسانم:طبق ماده 1169 قانون مدنی ،برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند،مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف،حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. و اما در فرض مورد سوال ،یعنی زمانی که مادر ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده 1170 قانون مدنی حق حضانت از مادر سلب می شود . اما مادر و همچنین دفتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص اطلاع این امر به پدر طفل نداشته و لذا مسئولیتی در این خصوص متوجه ایشان نمی باشد .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.