×

در صورتیکه پدر و مادر از هم جداشده باشند و دارای فرزند 4 ساله باشند که

در صورتیکه پدر و مادر از هم جداشده باشند و دارای فرزند 4 ساله باشند که وی اکنون تحت تکفل مادر است و مادر بدون اطلاع پدر اقدام به ازدواج مجدد البته به شک قوی پدر نموده است. حال پدر برای گرفتن حضانت فرزند باید دادخواست را با چه خواسته و بر حسب چه دلیلی تنظیم کند؟

در-صورتیکه-پدر-و-مادر-از-هم-جداشده-باشند-و-دارای-فرزند-4-ساله-باشند-که-وی-اکنون-تحت-تکفل-مادر-است-و-مادر-بدون-اطلاع-پدر-اقدام-به-ازدواج-مجدد-البته-به-شک-قوی-پدر-نموده-است.-حال-پدر-برای-گرفتن-حضانت-فرزند-باید-دادخواست-را-با-چه-خواسته-و-بر-حسب-چه-دلیلی-تنظیم-کند؟
وکیل  سلام باید دادخواست نگهداری (حضانت ) به دلیل ازدواج مادر تنظیم نمائید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.