×

با سلام شکایتی مبنی بر استرداد 4 فقره چک از فروشنده در دادکاه حقوقی در

با سلام شکایتی مبنی بر استرداد 4 فقره چک از فروشنده در دادکاه حقوقی در تاریخ 19/10/95 مطرح نموده ام . که وقت رسیدگی ان 26/1/96 است .اینک یکی از ان چهار فقره چک توسط شخص ثالث در شورای حل اختلاف مقید به وقت رسیدگی 26/12/95 مطرح میباشد . ایا میتوانم گواهی مبنی بر اینکه پرونده چک در دادگاه بدوی در وقت 26/1/96 رسیدگی خواهد شد به شورای حل اختلاف ارایه نمایم . این گواهی مانع رسیدگی در شورا خواهد بود . ف

با-سلام-شکایتی-مبنی-بر-استرداد-4-فقره-چک-از-فروشنده-در-دادکاه-حقوقی-در-تاریخ-19/10/95-مطرح-نموده-ام-.-که-وقت-رسیدگی-ان-26/1/96-است-.اینک-یکی-از-ان-چهار-فقره-چک-توسط-شخص-ثالث-در-شورای-حل-اختلاف-مقید-به-وقت-رسیدگی-26/12/95-مطرح-میباشد-.-ایا-میتوانم-گواهی-مبنی-بر-اینکه-پرونده-چک-در-دادگاه-بدوی-در-وقت-26/1/96-رسیدگی-خواهد-شد-به-شورای-حل-اختلاف-ارایه-نمایم-.-این-گواهی-مانع-رسیدگی-در-شورا-خواهد-بود-.--ف

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.