×

همسر من حدود ۶ سال پیش از من طلاق غیابی گرفته است از انجا که در دادگاه

همسر من حدود ۶ سال پیش از من طلاق غیابی گرفته است از انجا که در دادگاه اولیه نتوانسته رای بگیرد و دادگاه تجدید نظر به من برای شرکت در جلسه اطلاع نداده و طلاق نیز به من اطلاعداده نشده ۸ ماه پیش ما زندگی و خانه مشترکمان را داشتیم و پس از اینکه ایشان وسایل خانه را بردند و پس از تحقیق متوجه طلاق شدم چگونه ویتوانم به این حکم اعتراض کنم

همسر-من-حدود-۶-سال-پیش-از-من-طلاق-غیابی-گرفته-است-از-انجا-که-در-دادگاه-اولیه-نتوانسته-رای-بگیرد-و-دادگاه-تجدید-نظر-به-من--برای-شرکت-در-جلسه-اطلاع-نداده-و-طلاق-نیز-به-من-اطلاعداده-نشده-۸-ماه-پیش-ما-زندگی-و-خانه-مشترکمان-را-داشتیم-و-پس-از-اینکه-ایشان-وسایل-خانه-را-بردند-و-پس-از-تحقیق-متوجه-طلاق-شدم-چگونه-ویتوانم-به-این-حکم-اعتراض-کنم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.