×

سلام خسته نباشید خدمت شما من کارگر یه شرکت پخش بودم که طبق تمام قانون

سلام خسته نباشید خدمت شما من کارگر یه شرکت پخش بودم که طبق تمام قانون ها شرکت سفته قبل شروع کار باید تحویل میدادیم بنده بعد یک سال کارکردن در شرکت نه بیمه شدم و نه مزایا خودم را کامل نگرفتم تا پایان سال یه بیماری گرفت منو با در جریان گذاشتن کارفرما قبول به موافقت مرخصی نشد و با یک کلمه بی ادبانه پیامکی برام فرستاد من فردا اون روز رفتم اداره کار شکایتی تنظیم کردم به حقوق مزایا خودم را کامل بگیرم و دیگر کار نکنم بعد از گذشت چند هفته بهم زنگ زد چرا شکایت کردی برو پس بگیر من تسویه کامل میکنم مدارکتم میدم بهت ولی رفتم هیچ پولی بهم نداد بلکه سفته مرا اجرا گذاشت نمیدونم چیکار کنم تا بتونم اثبات کنم که من بیگناهم با تشکر از شما.

سلام-خسته-نباشید-خدمت-شما-من-کارگر-یه-شرکت-پخش-بودم-که-طبق-تمام-قانون-ها-شرکت-سفته-قبل-شروع-کار-باید-تحویل-میدادیم-بنده-بعد-یک-سال-کارکردن-در-شرکت-نه-بیمه-شدم-و-نه-مزایا-خودم-را-کامل-نگرفتم-تا-پایان-سال-یه-بیماری-گرفت-منو-با-در-جریان-گذاشتن-کارفرما-قبول-به-موافقت-مرخصی-نشد-و-با-یک-کلمه-بی-ادبانه-پیامکی-برام-فرستاد-من-فردا-اون-روز-رفتم-اداره-کار-شکایتی-تنظیم-کردم-به-حقوق-مزایا-خودم-را-کامل-بگیرم-و-دیگر-کار-نکنم-بعد-از-گذشت-چند-هفته-بهم-زنگ-زد-چرا-شکایت-کردی-برو-پس-بگیر-من-تسویه-کامل-میکنم-مدارکتم-میدم-بهت-ولی-رفتم-هیچ-پولی-بهم-نداد-بلکه-سفته-مرا-اجرا-گذاشت-نمیدونم-چیکار-کنم-تا-بتونم-اثبات-کنم-که-من-بیگناهم-با-تشکر-از-شما.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.