×

با سلام و احترام معروض میدارد اینجانب در سال 1386 طی قبولی در آزمون ا

با سلام و احترام معروض میدارد اینجانب در سال 1386 طی قبولی در آزمون استخدامی شرکت ملی فولاد ایران براساس مجوز صادره از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و طی مراحل استخدام دولتی و اخذ تعهد محضری با عقد قرارداد طبق ماده 16 آئین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات سابق بعنوان کارشناس با شغل مرتبط در یکی از طرح های تابعه شرکت مذکور مشغول بکار گردیدم از سال 1391 با تبدیل وضعیت به پیمانی بکار ادامه دادم و تا انتهای سال 1396 قرارداد پیمانی اینجانب سالیانه تمدید می گردید در سال 1397 علیرغم ادامه کار احداث طرح فوق و استمرار شغل اینجانب، شرکت ملی فولاد ایران ضمن عدم تمدید قرارداد پیمانی و ابلاغ نامه خاتمه قرارداد در مورخ 97/5/22 عقد قرارداد و بکارگیری اینجانب را به مدیریت مجتمع واگذار نمود متأسفانه مدیریت مجتمع بدون توجه به وضعیت استخدامی اینجانب ضمن تغییر وضعیت از پیمانی به قراردادی حتی شغل اینجانب را به غیر مرتبط تغییر داده است. شایان ذکر است کارشناسان دیگری که وضعیت شان مشابه اینجانب بود نیز از پیمانی به قراردادی تبدیل شده اند لیکن یا در پست مرتبط قبلی ابقاء شده یا ارتقاء رتبه داشته اند. خواهشمند است اینجانب را -که از اعضاء کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشم- راهنمائی فرمائید.

با-سلام-و-احترام
معروض-میدارد-اینجانب-در-سال-1386-طی-قبولی-در-آزمون-استخدامی-شرکت-ملی-فولاد-ایران-براساس-مجوز-صادره-از-سوی-سازمان-توسعه-و-نوسازی-معادن-و-صنایع-معدنی-ایران-و-طی-مراحل-استخدام-دولتی-و-اخذ-تعهد-محضری-با-عقد-قرارداد-طبق-ماده-16-آئین-نامه-استخدامی-شرکت-ها-و-واحدهای-تابعه-وزارت-معادن-و-فلزات-سابق-بعنوان-کارشناس-با-شغل-مرتبط-در-یکی-از-طرح-های-تابعه-شرکت-مذکور-مشغول-بکار-گردیدم-از-سال-1391-با-تبدیل-وضعیت-به-پیمانی-بکار-ادامه-دادم-و-تا-انتهای-سال-1396-قرارداد-پیمانی-اینجانب-سالیانه-تمدید-می-گردید-در-سال-1397-علیرغم-ادامه-کار-احداث-طرح-فوق-و-استمرار-شغل-اینجانب،-شرکت-ملی-فولاد-ایران-ضمن-عدم-تمدید-قرارداد-پیمانی-و-ابلاغ-نامه-خاتمه-قرارداد-در-مورخ-97/5/22-عقد-قرارداد-و-بکارگیری-اینجانب-را-به-مدیریت-مجتمع-واگذار-نمود-متأسفانه-مدیریت-مجتمع-بدون-توجه-به-وضعیت-استخدامی-اینجانب-ضمن-تغییر-وضعیت-از-پیمانی-به-قراردادی-حتی-شغل-اینجانب-را-به-غیر-مرتبط-تغییر-داده-است.-شایان-ذکر-است-کارشناسان-دیگری-که-وضعیت-شان-مشابه-اینجانب-بود-نیز-از-پیمانی-به-قراردادی-تبدیل-شده-اند-لیکن-یا-در-پست-مرتبط-قبلی-ابقاء-شده-یا-ارتقاء-رتبه-داشته-اند.-خواهشمند-است-اینجانب-را--که-از-اعضاء-کانون-کارشناسان-رسمی-دادگستری--می-باشم--راهنمائی-فرمائید.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.