×

با سلام . اداره جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاو

با سلام . اداره جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی از فردی شاکی میشود در دادگاه بدوی و تجدید نظر متهم محکوم به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع میشود حکم قلع و قمع بنا انجام میشود و نهایتا بنای احداثی با دستور مقام قضایی و با حضور ماموران کلانتری و جهاد کشاورزی اجرا میشودمتهم درخواست اعاده دادرسی مینماید حال اگر اعتراض وی در دیوانعالی کشور پذیرفته شود خسارت ناشی از قلع و قمع بنا به متهم چگونه است و چه کسی باید از عهده خسارت بر آید

با-سلام-.-اداره-جهاد-کشاورزی-به-اتهام-تغییر-کاربری-غیر-مجاز-اراضی-کشاورزی-از-فردی-شاکی-میشود-در-دادگاه-بدوی-و-تجدید-نظر-متهم-محکوم-به-پرداخت-جزای-نقدی-و-قلع-و-قمع-میشود-حکم-قلع-و-قمع-بنا-انجام-میشود-و-نهایتا-بنای-احداثی-با-دستور-مقام-قضایی-و-با-حضور-ماموران-کلانتری-و-جهاد-کشاورزی-اجرا-میشودمتهم-درخواست-اعاده-دادرسی-مینماید-حال-اگر-اعتراض-وی-در-دیوانعالی-کشور-پذیرفته-شود-خسارت-ناشی-از-قلع-و-قمع-بنا-به-متهم-چگونه-است-و-چه-کسی-باید-از-عهده-خسارت-بر-آید
وکیل  با سلام در صورت پذیرش اعاده دادرسی ، محکوم له می تواند دادخواست مطالبه ی خسارت ناش از قلع و قمع بنا را به طرفیت اداره جهاد کشاورزی مطرح نماید . موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.