×

بسمه تعالی ریاست محترم مجتمع قضایی سلام علیکم احتراماً، نظر به اینک

بسمه تعالی ریاست محترم مجتمع قضایی سلام علیکم احتراماً، نظر به اینکه آقای سعید فتاح گودرزی به شرح ذیل مرتکب جرم موضوع شکوائیه شده است، بدین وسیله مستنداً طبق ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین مجازات وی استدعا می‌شود. آقای سعید فتاح گودرزی با چاپ آگهی در وب سایت و برنامه دیوار تحت عنوان پرداخت وام نقدی که تصویر و آدرس آگهی ضمیمه است از ایجانب درخواست حق ثبت نام و هزینه دفترخانه برای دریافت وام را داشتند و زمانی که مبالغ واریز شد خط تلفن ایشان خاموش و شبکه اجتماعی واتس اپ که گفت و گو ها در آن صورت میگرفت که تصاویر گفت و گو ها هم خدمت دادگاه به ضمیمه این فرم تسلیم شده پاسخگو نبودند، ایشان خود را نماینده موسسه حقوقی عدالت معرفی کردند. خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل 7.430.000ریال است و مستنداً به ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری جدید صدور قرار تامین معادل مبلغ مذکور را استدعا می کنم . خواهشمند است مقرر فرمایند معادل مبلغ یاد شده از اموال مشتکی عنه توقیف شود. مدارک و اسناد به شرح ذیل تقدیم می‌شود: 1.تصویر آگهی اول چاپ شده در سایت و برنامه دیوار با ایمیل شخصی و شماره همراه آقای سعید فتاح گودرزی 2. تصویر آگهی دوم چاپ شده در سایت و برنامه دیوار با ایمیل ثانویه و شماره همراه ایشان 3.کلیه گفت و های اینجانب و ایشان در شبکه اجتماعی واتس اپ (whats app) 4. کلیه گفت و های اینجانب و ایشان به صورت پیامک 5.نقشه آدرس جعلی شرکت 6.گفت و گوی درخواستی اینجانب از پشتیبانی وب سایت و برنامه دیوار جهت حذف اگهی 7.رسید های پرداختی جهت پیش ثبت نام و هزینه دفترخانه با شرح در سند رسید حق ثبت نام نزد کارت بانک مسکن ایشان در تاریخ 07/05/1397 به مبلغ 3.200.000 ریال هزینه دفترخانه نزد کارت بانک آینده ایشان در تاریخ 08/05/97 به مبلغ 4.230.000 ریال 8.دو فایل صدا از ایشان که در برنامه واتس اپ ارسال شده است. این متن شکواییه بود دادسرا شکایت کردم-فتا هم رفتم مدارک خواستن بردم میخوام بدونم چطور میتونم به نتیجه بهتر برسم چون توان پرداخت هزینه وکیل ندارم. علاوه بر اینکه مبلغ مهم مهم تر از اون حکم جلب ایشان هست چون طبق گفت و گویی که با وب سایت دیوار داشتم اگهی ایشان شاکی های دیگری هم داشته.ممنون

بسمه-تعالی
ریاست-محترم-مجتمع-قضایی
سلام-علیکم
احتراماً،-نظر-به-اینکه-آقای-سعید-فتاح-گودرزی-به-شرح-ذیل-مرتکب-جرم-موضوع-شکوائیه-شده-است،-بدین-وسیله-مستنداً-طبق-ماده-یک-از-قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری-تعیین-مجازات-وی-استدعا-می‌شود.
آقای-سعید-فتاح-گودرزی-با-چاپ-آگهی-در-وب-سایت-و-برنامه-دیوار-تحت-عنوان-پرداخت-وام-نقدی-که-تصویر-و-آدرس-آگهی-ضمیمه-است-از-ایجانب-درخواست-حق-ثبت-نام-و-هزینه-دفترخانه-برای-دریافت-وام-را-داشتند-و-زمانی-که-مبالغ-واریز-شد-خط-تلفن-ایشان-خاموش-و-شبکه-اجتماعی-واتس-اپ-که-گفت-و-گو-ها-در-آن-صورت-میگرفت-که-تصاویر-گفت-و-گو-ها-هم-خدمت-دادگاه-به-ضمیمه-این-فرم-تسلیم-شده-پاسخگو-نبودند،-ایشان-خود-را-نماینده-موسسه-حقوقی-عدالت-معرفی-کردند.
خسارت-وارده-به-اینجانب-ناشی-از-عمل-مرتکب-معادل-7.430.000ریال-است-و-مستنداً-به-ماده-74-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-جدید-صدور-قرار-تامین-معادل-مبلغ-مذکور-را-استدعا-می-کنم-.-خواهشمند-است-مقرر-فرمایند-معادل-مبلغ-یاد-شده-از-اموال-مشتکی-عنه-توقیف-شود.
مدارک-و-اسناد-به-شرح-ذیل-تقدیم-می‌شود:
1.تصویر-آگهی-اول-چاپ-شده-در-سایت-و-برنامه-دیوار-با-ایمیل-شخصی-و-شماره-همراه-آقای-سعید-فتاح-گودرزی
2.-تصویر-آگهی-دوم-چاپ-شده-در-سایت-و-برنامه-دیوار-با-ایمیل-ثانویه-و-شماره-همراه-ایشان
3.کلیه-گفت-و-های-اینجانب-و-ایشان-در-شبکه-اجتماعی-واتس-اپ-(whats-app)
4.-کلیه-گفت-و-های-اینجانب-و-ایشان-به-صورت-پیامک
5.نقشه-آدرس-جعلی-شرکت
6.گفت-و-گوی-درخواستی-اینجانب-از-پشتیبانی-وب-سایت-و-برنامه-دیوار-جهت-حذف-اگهی
7.رسید-های-پرداختی-جهت-پیش-ثبت-نام-و-هزینه-دفترخانه-با-شرح-در-سند-رسید
حق-ثبت-نام-نزد-کارت-بانک-مسکن-ایشان-در-تاریخ-07/05/1397-به-مبلغ-3.200.000-ریال
هزینه-دفترخانه-نزد-کارت-بانک-آینده-ایشان-در-تاریخ-08/05/97-به-مبلغ-4.230.000-ریال
8.دو-فایل-صدا-از-ایشان-که-در-برنامه-واتس-اپ-ارسال-شده-است.

این-متن-شکواییه-بود-دادسرا-شکایت-کردم-فتا-هم-رفتم-مدارک-خواستن-بردم
میخوام-بدونم-چطور-میتونم-به-نتیجه-بهتر-برسم-چون-توان-پرداخت-هزینه-وکیل-ندارم.
علاوه-بر-اینکه-مبلغ-مهم-مهم-تر-از-اون-حکم-جلب-ایشان-هست-چون-طبق-گفت-و-گویی-که-با-وب-سایت-دیوار-داشتم-اگهی-ایشان-شاکی-های-دیگری-هم-داشته.ممنون
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.