×

باسلام بنده که معلم هستم یک چک ۷۵ ملیونی برادرم را باپشت نویسی ضمانت

باسلام بنده که معلم هستم یک چک ۷۵ ملیونی برادرم را باپشت نویسی ضمانت کرده ام وهنگام امضا هم برادرم وهم دارنده چک ادعا کردند که این امضا برای پشتوانه انتقال سند آپارتمان است ومن نیز فریب برارم را خوردم وامضا کردم ولی سه ماه بعد متوجه شدم که مبلغ چک برای سود ونزول به برادرم داده شده است . اکنون برادرم ورشکست شده ومتواریست ومن موندم وشکایت صاحب چک . هنوز یک ماه به سررسید چک مونده . من چکار کنم؟چگونه ثابت کنم که این چک ربوی است؟ازکجا شروع کنم؟

باسلام-بنده-که-معلم-هستم--یک-چک-۷۵-ملیونی-برادرم-را-باپشت-نویسی-ضمانت-کرده-ام-وهنگام-امضا-هم-برادرم-وهم-دارنده-چک-ادعا-کردند-که-این-امضا-برای-پشتوانه-انتقال-سند-آپارتمان-است-ومن-نیز-فریب-برارم-را-خوردم-وامضا-کردم-ولی-سه-ماه-بعد-متوجه-شدم-که-مبلغ-چک-برای-سود-ونزول-به-برادرم-داده-شده-است-.-اکنون-برادرم-ورشکست-شده-ومتواریست-ومن-موندم-وشکایت-صاحب-چک-.-
هنوز-یک-ماه-به-سررسید-چک-مونده-.-من-چکار-کنم؟چگونه-ثابت-کنم-که-این-چک-ربوی-است؟ازکجا-شروع-کنم؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.