×

من حدود سه ماه پیش مبلغ 5/500بابت پیش پرداخت قسطی خودرو پرداخت کردم. ا

من حدود سه ماه پیش مبلغ 5/500بابت پیش پرداخت قسطی خودرو پرداخت کردم. امروز از طرف پلیس اگاهی اون مجموعهدستگیر شده اند.من چی جوری میتونم به پولم برسم.با تشکر

من-حدود-سه-ماه-پیش-مبلغ-5/500بابت-پیش-پرداخت-قسطی-خودرو-پرداخت-کردم.-امروز-از-طرف-پلیس-اگاهی-اون-مجموعهدستگیر-شده-اند.من-چی-جوری-میتونم-به-پولم-برسم.با-تشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.