×

من دوسال پیش توسط بازپرس به جرم تسهیل اموال مسروقه به زندان رفتم به مد

من دوسال پیش توسط بازپرس به جرم تسهیل اموال مسروقه به زندان رفتم به مدت یک شب با زمانت فیش حقوقی اومدم بیرون تو دادگاه حکم برات گرفتم میخواستم ببینم برام سابقه شده؟؟کارتکس شدم روز اول زندان و انگشت نگاری و تو سو پیشینه برای کارم میزنه؟؟ممنونم از شما

من-دوسال-پیش-توسط-بازپرس-به-جرم-تسهیل-اموال-مسروقه-به-زندان-رفتم-به-مدت-یک-شب-با-زمانت-فیش-حقوقی-اومدم-بیرون-تو-دادگاه-حکم-برات-گرفتم-میخواستم-ببینم-برام-سابقه-شده؟؟کارتکس-شدم-روز-اول-زندان-و-انگشت-نگاری-و-تو-سو-پیشینه-برای-کارم-میزنه؟؟ممنونم-از-شما

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.