سلام من محمدهادی.. هستم وحدود1سال است که مشکلی برام پیش امده که زندگیم

سلام من محمدهادی.. هستم وحدود1سال است که مشکلی برام پیش امده که زندگیم رامختل کرده وحتی تمام داراییم وزندگیم واعتبارو آبرویم همه وهمه یکجاازدستم رفت که باعثش یک زن شارلاتن است..... حدودابرج 3سال 87 بودکه بازنی بنام فرح 42ساله بود اشناشدم وچنان باهم جورشده بودیم که تمام لحظات زندگیم رامشغول خودکرده بود حتی ازخانواده ودوستانم نیز جدایم کرده بود...راستی باهم رابطه...هم داشتیم.بعدازگذشت 9ماه منوبادخترخواهرش اشناکردومنوان دخترباهم رابطه برقرارکردیم.که بعداز1ماه من به زنه جریان راگفتم ورفتم خواستگاری دخترخواهرش که فرح باعث بهم خوردنش شدوازانروز اوشروع کردبه دشمنی بامن وهروزبایکی ازدوستان خودم که اسمش حمیدرضابودوبافتنه انگیزی که کردباعث شداوهم بافرح دست بیکی کنندوهمراه پسرخواهرش حامدبرادرهمون دختره که رفتم خواستگاریش شروع بتهدیدواذیت واذارکردنندتاجایی که امان راازمن گرفتنندوقرارم رابیقرارکردند من که معشوقه ان زن بودم وهمیشه برای من خرجهای کلان وپولهای زیادی واسم میکردوازهمه جور بهم میرسیدونفس من راکشت وبعبارتی قتل نفس کرده بود...شرمندم سرتونم درداوردم...واین تهدیدهاتاجایی ادامه پیداکردکه من دیگرنمیتونستم تود شهربمونم وازانجاامدم بیرون وبعداز یک ماه بدرخانه مابااسلحه شلیک کردن بخدادارم دیوونه میشم خواهشامنو راهنمایی کنید مشکلم حل بشه ازجان ودل برای جبران زحمتتون تلاش میکنم والان اون پسرخواهرش ادعای کرده که ازمن حدود7ملیون تومان که یعنی بابت شراکت بمن داده رو میحواد ورفته شکایت کرده وانهاهیچگونه مدرکی از من ندارندوحتی قبل ازهمه این اتفاقهابه مغازه من حمله کردن ومنوتهدیدبه قتل کردن وازمن میحواستن سفته های 7ملیونی امضا کنم ومن امضانکردم والان میخوان تودادگاه با2نفرکه ازقبل باهم دست بیکی کردن برعلیه من بدهند...مننتظرراهنمایتان هستم...

سلام-من-محمدهادی..-هستم-وحدود1سال-است-که-مشکلی-برام-پیش-امده-که-زندگیم-رامختل-کرده-وحتی-تمام-داراییم-وزندگیم-واعتبارو-آبرویم-همه-

وهمه-یکجاازدستم-رفت-که-باعثش-یک-زن-شارلاتن-است.....
حدودابرج-3سال-87-بودکه-بازنی-بنام-فرح-42ساله-بود-اشناشدم-وچنان-باهم-جورشده-بودیم-که-تمام-لحظات-زندگیم-رامشغول-خودکرده-بود
حتی-ازخانواده-ودوستانم-نیز-جدایم-کرده-بود...راستی-باهم-رابطه...هم-داشتیم.بعدازگذشت-9ماه-منوبادخترخواهرش-اشناکردومنوان-دخترباهم-رابطه-

برقرارکردیم.که-بعداز1ماه-من-به-زنه-جریان-راگفتم-ورفتم-خواستگاری-دخترخواهرش-که-فرح-باعث-بهم-خوردنش-شدوازانروز-اوشروع
کردبه-دشمنی-بامن-وهروزبایکی-ازدوستان-خودم-که-اسمش-حمیدرضابودوبافتنه-انگیزی-که-کردباعث-شداوهم-بافرح-دست-بیکی-کنندوهمراه-

پسرخواهرش-حامدبرادرهمون-دختره-که-رفتم-خواستگاریش-شروع-بتهدیدواذیت-واذارکردنندتاجایی-که-امان-راازمن-گرفتنندوقرارم-رابیقرارکردند
من-که-معشوقه-ان-زن-بودم-وهمیشه-برای-من-خرجهای-کلان-وپولهای-زیادی-واسم-میکردوازهمه-جور-بهم-میرسیدونفس-من-راکشت-وبعبارتی-قتل-نفس-

کرده-بود...شرمندم-سرتونم-درداوردم...واین-تهدیدهاتاجایی-ادامه-پیداکردکه-من-دیگرنمیتونستم-تود-شهربمونم-وازانجاامدم-بیرون-وبعداز
یک-ماه-بدرخانه-مابااسلحه-شلیک-کردن-بخدادارم-دیوونه-میشم-خواهشامنو-راهنمایی-کنید-
مشکلم-حل-بشه-ازجان-ودل-برای-جبران-زحمتتون-تلاش-میکنم-والان-اون-پسرخواهرش-ادعای-کرده-که-ازمن-حدود7ملیون-تومان-که-یعنی-بابت-شراکت-بمن-

داده-رو-میحواد-ورفته-شکایت-کرده-وانهاهیچگونه-مدرکی-از-من-ندارندوحتی-قبل-ازهمه-این-اتفاقهابه-مغازه-من-حمله-کردن-ومنوتهدیدبه-قتل-کردن-

وازمن-میحواستن-سفته-های-7ملیونی-امضا-کنم-ومن-امضانکردم-والان-میخوان-تودادگاه-با2نفرکه-ازقبل-باهم-دست-بیکی-کردن-برعلیه-من-

بدهند...مننتظرراهنمایتان-هستم...
وکیل 

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.